A+ A A-

حضور واحدهای گارد آزادی در شهر سنندج و حومه شاهیندژ

Share


بنا به اخباری که بدست رهبری گارد آزادی رسیده است،  در تاریخ 29  مرداد "واحد 21 آریز" گارد آزادی در شهر سنندج و واحد "آزادی11" در حومه شهر شاهیندژ در استان آذربایجان غربی عملیات تبلیغی وسیعی انجام دادند و با موفقیت ماموریت خود را به سر انجام رساندند.
در سنندج واحد ٢١ گارد آزادی در چند محله شهر حضور پیدا میکنند و تراکت و شعار نویسی وسیعی را انجام میدهند که مورد توجه و استقبال مردم آزادیخواه سنندج قرار میگیرد. تعدادی از شعار ها عبارت بودند از: "مرگ بر جمهوری اسلامی" "مرگ بر داعش و سلفی ها"، "سنندج سرخ مخالف هر گونه ارتجاع است"، "زنده باد مارکسیسم و..." گزارش مفصلتر این اقدام واحد 21 آریز گارد آزادی در اعلامیه کمیته کردستان حزب منتشر شده است.
 در حومه شهر شاهیندژ واحد "آزادی 11"  گارد آزادی در جریان عملیات تبلیغی و پخش آفیشهای تبلیغاتی گارد توانستند توجه مردم را به حضور خود جلب کنند و با موفقیت به ماموریت خود پایان دهند. در تراکتهای تبلیغی این حرکت نوشته بودند. "برای مبارزه علیه حکومت اسلامی و علیه جریانات سناریو سیاهی اسلامی و قومی به گارد آزادی بپیوندید"،در تراکت دیگری فراخوان داده اند. "جوانان و آزادیخواهان، واحدهای گارد آزادی را تشکیل دهید و با فرماندهی گارد آزادی تماس بگیرید". این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 بدینوسیله در شرایطی که جنایتکاران داعش در عراق  دست به کشتار و آدمکشی میزنند ، در شرایطی که جمهوری اسلامی و سلفی ها و دیگر جنایتکاران هر کدام در شکلی دارند از اتفاقات عراق بهره برداری میکنند و تحرک و فضای امنیتی نگران کننده ای علیه مردم ایجاد کرده اند، حضور و فعالیت واحدهای گارد آزادی در سنندج و شاهیندژ گویای امید، وجود عکس العمل و آمادگی جامعه ایران و کردستان برای مقابله با نیروهای سناریو سیاهی و ایجاد سازمان توده ای میلیتانت و مسلح خود برای مقابله با این روند است. در همینجا  ضمن خسته نباشید به واحدهای گارد آزادی در سنندج و شاهیندژ، اعلام میکنیم جامعه به فعالیت واحدهای گارد آزادی و گسترش هر چه بیشتر نیروی گارد آزادی در سراسر ایران نیاز مبرم دارد!
 کارگران، مردم آزادیخواه!
جنایت آفرینی جنایتکاران قومی و مذهبی در عراق همسایه ما، وحشی گری و آدمکشی "داعش"  در آن کشور این پیام مستقیم را به همه مردم تشنه آزادی و برابری  در بر دارد: اگر پیشروان طبقه کارگر و صف آزادیخواهان، اگر جوانان و زنان  به حساسیت اوضاع و ضرورت متحد و متشکل شدنمان پی نبرند، اگر دست نبریم به ابزارهای محکم مبارزاتی علیه جمهوری اسلامی و سلفی و داعش و دشمنان آزادی، اگر  در گارد آزادی و میلیس توده ای متکی به خود متشکل نشویم، اگر در انتظار بسر ببریم یا متکی به این و آن دولت و نیروی مسلح اپوزیسیون قومی و اسلامی باشیم، سرنوشت بهتری از عراق در انتظار ما نخواهد بود. اما راه موثر مبارزاتی با اتکا به نیروی توده ای مردم بر روی ما باز است. ایجاد واحدهای گارد آزادی در دل مبارزه جاری و در هر محله و شهری و در بطن زندگی و مبارزه روزمره ما یکی از این اهرمهای قدرتمند و موثر است.
گارد آزادی نیرویی است برای مقابله توده ای و قدرتمند و مسلحانه علیه جمهوری اسلامی، علیه نیروهای  گانگسترمسلح قومپرست و اسلامی سناریو سیاهی و نیرویی برای کوتاه کردن دست قدرت های بزرگ و حلقه بگوشان محلی شان که همگی در تلاشند مبارزه آزادیخواهانه  ما را به مسیر های ارتجاعی خود سوق دهند که سرکوب آزادیهای سیاسی  و تحمیل فضای نا امن و تروریسم کور به جامعه اقدام و هدف اول آنها میباشد. گارد آزادی یکی ازاشکال سازمان یابی جوانان و مردم آزادیخواه است. سازمان و تشکلی که محمل اتحاد و مبارزه میلیتانت کارگران، جوانان، زنان و همه آزادیخواهان  علیه دشمنان طبقه کارگر و مردم و زنان و آزادیهای سیاسی و اجتماعی مردم است. سنگری است برای دفاع از امنیت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کارگران و زحمتکشان در مقابله با هر نوع تعرضی که ارتجاع قوم پرستی و اسلامی و هر نیرو یی که به مردم زور گوئی کنند و به حقوق آنان تعرض نمایند. فراخوان ما اینست به گارد آزادی بپیوندید، واحدهای گارد آزادی را در هر شهر و محله و محل کار و زیست خود سازمان دهید و با رهبری گارد آزادی تماس برقرار کنید.
زنده باد گارد آزادی- !مرگ بر جمهوری اسلامی!- مرگ بر نیروهای جنایتکار اسلامی و قومی!
فرماندهی سراسری گارد آزادی-  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید -     ٣٠مرداد ١٣٩٣

  

Share

 

مسئول سایت حزب

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کمیته خارج کشور حزب حکمتیست

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کمیته کردستان حزب حکمتیست
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دفتر مرکزی حزب حکمتیست

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Tel:+46762349683