A+ A A-

اعلامیه کمیته کردستان حزب حکمتیست- تحرک نیروی سیاه سلفی را در شهرهای کردستان در نطفه باید خفه کرد

Share

 

در اواخر  تیر ماه  1393 در  بازار تاناکورای شهر سنندج   در ارتباط با ماه رمضان  دو نفر از اهالی که یکی از آنها وابسته به جریان ارتجاعی سلفی بود، با همدیگر وارد بحث و جدل میشوند. فرد سلفی که تحت فشار قرار میگیرد بر اساس عادات و سنت ارتجاعی اش برای ایجاد فضای رعب و وحشت، با تلفن همپالگی هایش را مطلع می کند. بعد از مدتی چندین نفر از مرتجعین با قمه و شمشیر به بازار میایند و دست به تهدید و نعره کشی و کف چرانی بر علیه فرد مزبور و کل مردم و بازار می زنند. مردم در بازار یکدست به تقابل این مرتجعین می روند و جواب تهدیدات و کف چرانی هایشان را میدهند. و آنان را وادار به عقب نشینی و تخلیه محل می کنند.  طی چند روز اخیر مجددا  مرتجعین سلفی  در شهرهای کردستان بویژه سنندج، در حمایت تلویحی نیروهای امنیتی و انتظامی حکومت اسلامی، برای ایجاد فضای رعب و وحشت به جست و خیز پرداخته اند و با شمشیر و قمه و دشنه ابراز وجود کرده اند. تا با نمایش قدرت بتوانند فضای ترس و رعب را بر مردم شهر تحمیل کنند.

بدون شک، جریان سلفی همزاد   حاکمیت ارتجاعی جمهوری اسلامی است  که در طول حاکمیت ضد انسانی اش با تمامی توان و امکانات هرگونه صدا و تحرک اعتراضی آزادیخواهی، برابری طلبی، کمونیستی، انسانی و پیشروانه ای را در کردستان سرکوب کرده است و عملا و علنا راه را برای فعالیت و ابراز وجود مرتجعین سلفی باز گذاشته است. اما حکومت اسلامی با بکار گیری نهایت سرکوبگری و اعمال وحشیانه تا کنون نتوانسته است راه به جائی ببرد. قوانین ارتجاعی خود را بر مردم تحمیل کند. قطعا مرتجعین سلفی هم راه به جائی نخواهند برد.

مردم آزادیخواه کردستان باید آگاهانه و سازمانیافته و بطور متحد و متشکل امکان هرگونه ابراز وجود علنی را از آنان سلب کنند. همچنانکه اسلافشان نظیر جریان ارتجاع مفتی زاده ای، مکتب قرآنی در کردستان توسط آزادیخواهان و برابری طلبان، طرد شدند، پوزه این جریان فوق ارتجاعی را هم باید به خاک مالید.

لازم است در این جهت اگاهانه گام برداشت. زیرا مردم آزادیخواه و برابری طلب در کردستان عملا و تاریخا این کار را کرده اند. نمونه تقابل مردم در بازار تاناکورا در اواخر تیر ماه در شهر سنندج، نمونه ای بسیار بارز می باشد و باید از آن درس گرفت!

مردم وجوانان آزادیخواه و برابری طلب کردستان!

سلفی ها در جامعه کردستان، بدوا آفریده وجود ارتجاع اسلامی حاکم می باشند. در ادامه به حمایت مالی و عملی دولتهای مرتجع منطقه همچون عربستان سعودی و ... متکی هستند. این مرتجعین برای همه مردم آشنا هستند. رژیم اسلامی در ایران، آگاهانه اجازه ابراز وجود و برپایی مراسم های خرافی و ارتجاعی را در مکانها و ملا عام به آنها داده و می دهد. از هیچ گونه کمکی به آنها دریغ نمی کند. و اکنون با قدرت گرفتن داعش در عراق، خونی دوباره در پیکر بر زمین افتاده آنها به جریان افتاده است. اینها هر چند نیروی بی ریشه اجتماعی و ضد مردمی هستند، اما درست همانند داعش نیروی ضد انسانی و سیاهی هستند که هر جا دستشان برسد زندگی و امنیت و مدنیت جامعه را نشانه میروند. اکنون جامعه کردستان ایران را نشانه گرفته اند. جامعه ای که همیشه جنبش های  آزادیخواه، برابری طلب و مدرن و سکولار در زندگی مردم بسیار ملموس و محسوس بوده و هست. نباید اجازه حضور و عرض اندام را به این جانیان داد. همچنانکه در مقطع انقلاب سال 57 به جریان ارتجاعی مفتی زاده ای- مکتب قرآنی، داده نشد.

لازم است از هم اکنون آگاه و هوشیار بود و عمل کرد. آنها را ایزوله کرد و فضای آزادیخواهی جامعه را علیه آنها بسیج کرد. در این راستا:

  1. در محلات گروههای پیشروان آزادیخواه را سازماندهی کرده ومتشکل شوید. کنترل محلات را در دست بگیرید. از ابراز وجود و هرگونه مزاحمت این جریان فوق ارتجاعی جلوگیری کنید.
  2. شبکه وسیعی از سازماندهی گروههای پیشرو آزادیخواه در سطح شهرهای کردستان بویژه در شهر سنندج، را تشکیل بدهید. به تبادل اطلاعات و تبادل نظر با همدیگر بپردازید.
  3. واحد های گارد آزادی را تشکیل دهید. چون شبکه ای بهم بافته شده، عمل کنید.   واحدهای گارد آزادی باید دست بکار شوند و در برابر هر گونه جریان ارتجاعی بویژه ارتجاع سلفی واکنش نشان دهند و با آگاهگری و بسیج فضای آزادیخواهی علیه تحرکات ارتجاعی شان، محیط را بر آنها تنگ کنند و از محله و شهر طرد کنند. واحدهای گارد آزادی یعنی صفی محکم و مسلح و سازمانیافته در برابر ارتجاع قومی - مذهبی و دورنمای آینده ی روشن برای دفاع از مدنیت جامعه.

مردم آزادیخواه کردستان! جوانان شجاع و مبارز!

به صفوف گارد آزادی بپیوندید و با تقویت این ارگان اقتدار خودتان تضمین کنید که جلوی هر تحرک ارتجاعی جریانات سلفی و امثال آنها را خواهید گرفت و به آنها مجال ایجاد رعب و وحشت نخواهید داد.  

زنده باد مبارزات متحدانه مردم آزادیخواه

زنده باد آزادی ، برابری

سرنگون باد جمهوری اسلامی

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری- حکمتیست

17 مرداد ماه 1393- 8 ماه اوت 2014

Share

 

مسئول سایت حزب

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کمیته خارج کشور حزب حکمتیست

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کمیته کردستان حزب حکمتیست
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دفتر مرکزی حزب حکمتیست

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Tel:+46762349683