A+ A A-

مردم آزادیخواه کردستان پوزه سلفی ها را بخاک بمالیم! جوانان مبارز و انقلابی

Share

کمیته کردستان حزب حکمتیست-  مردم آزادیخواه کردستان پوزه سلفی ها را بخاک بمالیم!

جوانان مبارز و انقلابی!

سلفی ها در جامعه کردستان، بر پایه ضدیت با آزادی و برابری طلبی انسان ساخته و پرداخته شده است. این نیروی واپسگرا، مخلوق دست ارتجاع اسلامی حاکم در منطقه است و بر حمایت مالی و معنوی دولتهای مرتجع ای چون عربستان سعودی، قطر، ایران و... متکی است. رژیم اسلامی  ایران، در شرایط حاضر در راستای منافع خویش عامدانه افسار جانیان سلفی را رها کرده تا با تحرک و ابراز وجود پلیدشان بر فضای رعب و وحشت حاکم بر جامعه بیفزایند.  برپایی مراسم های خرافی و ارتجاعی سلفی ها در ملاِعام، تبلیغات علنی و مستمر رهبرانشان از تریبون مساجد، مانور دادن و تهدید کردن مردم آزادیخواه و کمونیست در شهر سنندج، ابراز وجود علنی سلفی های ملبس به لباس و پرچم داعش در سنندج، جولان تعدادی موتور سوار سلفی با حمل آرم داعش و سر دادن شعار الئه اکبر در محله فیض آباد، نمایش تعدادی ماشین سوار ملبس به لباس داعش در مسیر ورودی و خروجی روستای آره نان، در 22 مرداد ماه، در حالیکه نیروی انتظامی رژیم در آن روستا مستقر و پست بازرسی دارد. این جانیان در این حرکت، علاوه بر درخواست کمک مالی از مردم، از آنها خواسته اند هر خانوادی ایکه 2 پسر دارد باید یکی از آنها را بمنظور شرکت در جنگ و جهاد به عراق و کردستان عراق بفرستد که قاطعانه با جواب منفی اهالی رویرو شده اند، نمایش و راه پیمایی نقاب داران سلفی با حمل پرچم داعش در 23 مرداد ماه 1393 در خیابان نمکی سنندج و نصب پرچم داعش رو پشت بام مسجد قبا، و تهدید مردم سنندج به خودداری از جمع آوری کمک مالی برای مردم آواره و جنگ زده شنگال و کوبانی و...، مراجعه و اخطار نیرو های انتظامی رژیم بمردم آزادیخواه سنندج در محل جمع آوری کمک های مالی بمنظور تعطیل کردن چادر هایشان در روز یکشنبه 24 مرداد 1393 و.....، هر کدام از موارد فوق، نمونه های بارز و بر جسته ای هستند که هر انسان آزدایخواه و شرافتمندی را بفکر کردن و نحوه مقابله نمودن با آنان وا میدارد.  اکنون با قدرت گیری داعش در عراق و سوریه، خون تازه ای در رگهای جانیان سلفی هم به جریان افتاده است چون مشترکات اینها ها با داعش یکی است و از لحاظ مبانی فکری عقیدتی وعملکرد سیاسی-اجتماعی هم با هم شریک هستند و هر دوی آنها نیز در راستای پیشبرد یک هدف مشترک و حساب شده بکار گرفته شده اند. سلفی ها هم با مسلط شدن در هر جایی، ابتدا زندگی و امنیت و مدنیت جامعه را نشانه رفته و چون همپالگی هاشان در منطقه شنگال و دیرالزور سوریه و عراق، به قتلِ عام مردم خواهند پرداخت. قتل عام 80 مرد بیدفاع در یکی از روستا های کردستان عراق، و 700 نفر دیگر در سوریه، یکی از جنایات هولناکی است که دل هر انسان شرافتمندی را بدرد آورد. اکنون جانیان سلفی  با الهام از شرایط خلق شده در سوریه و عراق و حمایت گرم و همه جانبه جهوری اسلامی ایران، جامعه کردستان ایران را نشانه گرفته اند و میکوشند این سناریو سیاه را نیز  در این منطقه جاری نمایند. غافل از اینکه در جامعه کردستان ایران،  سنت و جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی و مدرن و سکولار در زندگی مردم آن برجسته و محسوس بوده و مردم آن هیچوقت اجازه نداده اند چنین سنتی رسما و عملا در جامعه جاری شود.  با توجه به آن، باید پرچمداران آزادیخواهی و برابری طلبی و سکولاریسم در کردستان، بی صبرانه در برابر این نیروی سیاه و آدمکش بایستند و قاطعانه هر گونه عرض اندام و ابراز وجود آنها را از نطفه خفه نمایند و بدینوسیله سرنوشت اینها را هم  با سرنوشت مفتی زاده ای های مزدور دوران انقلاب سال 57 تبدیل کنند.  
لازم است از هم اکنون آگاه بود و  هوشیارانه عمل کرد و با بسیج نمودن فضای آزادیخواهی جامعه،  این ارتجاع واپسگرا را یکبار برای همیشه رسوا و ایزوله کرد.  در این راستا توجه تان را به نکات زیر جلب مینماییم:
1- جوانان مبارز و آزادیخواه باید در محلات خود  در گروه های متنوع سازماندهی  ومتشکل شوند، کنترل محلات را در دست بگیرند و از این طریق هر گونه ابراز وجود و مزاحمت این جریان فوق ارتجاعی را قاطعانه سد نمایند.
2- شبکه وسیعی از سازماندهی گروههای پیشرو آزادیخواه در سطح شهرهای کردستان بویژه  شهر سنندج،  تشکیل دهید و از این طریق به تبادل اطلاعات و تبادل نظر با همدیگر بپردازید.

3- واحد های گارد آزادی را تشکیل دهید. چون شبکه ای بهم بافته شده عمل کنید.   واحدهای گارد آزادی باید دست بکار شوند و در برابر هر جریان ارتجاعی بویژه ارتجاع سلفی واکنش نشان دهند و با آگاهگری و بسیج فضای آزادیخواهی علیه تحرکات ارتجاعی شان، دست آنها را از محیط زندگی اتان کوتاه نمایید .
4- علاوه بر نکات فوق، لحظه ای از تلاش برای اعتراضات علنی و دسته جمعی در محلات و خیابان های شهر غافل نباشید و از این طریق هم این جانیان را مورد  نفرت و تنفر عمیق خود قرار دهید.
واحدهای گارد آزادی یعنی صفی محکم و مسلح و سازمانیافته در برابر ارتجاع قومی - مذهبی و دورنمای آینده ای روشن برای دفاع از مدنیت جامعه.
مردم آزادیخواه کردستان! جوانان شجاع و مبارز!
به صفوف گارد آزادی بپیوندید و با تقویت این ارگان، اقتدار خودتان را تقویت کنید و به اتکا به آن هر گونه تحرک ارتجاعی جریانات سلفی و امثال آنها را بگیرید.  
زنده باد مبارزات متحدانه مردم آزادیخواه
زنده باد آزادی ، برابری، حکومت کارگری
سرنگون باد جمهوری اسلامی
کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری- حکمتیست
25 مرداد ماه 1393-17  ماه اوت 2014

کمیته کردستان حزب حکمتیست-  مردم آزادیخواه کردستان پوزه سلفی ها را بخاک بمالیم!

جوانان مبارز و انقلابی!

سلفی ها در جامعه کردستان، بر پایه ضدیت با آزادی و برابری طلبی انسان ساخته و پرداخته شده است. این نیروی واپسگرا، مخلوق دست ارتجاع اسلامی حاکم در منطقه است و بر حمایت مالی و معنوی دولتهای مرتجع ای چون عربستان سعودی، قطر، ایران و... متکی است. رژیم اسلامی  ایران، در شرایط حاضر در راستای منافع خویش عامدانه افسار جانیان سلفی را رها کرده تا با تحرک و ابراز وجود پلیدشان بر فضای رعب و وحشت حاکم بر جامعه بیفزایند.  برپایی مراسم های خرافی و ارتجاعی سلفی ها در ملاِعام، تبلیغات علنی و مستمر رهبرانشان از تریبون مساجد، مانور دادن و تهدید کردن مردم آزادیخواه و کمونیست در شهر سنندج، ابراز وجود علنی سلفی های ملبس به لباس و پرچم داعش در سنندج، جولان تعدادی موتور سوار سلفی با حمل آرم داعش و سر دادن شعار الئه اکبر در محله فیض آباد، نمایش تعدادی ماشین سوار ملبس به لباس داعش در مسیر ورودی و خروجی روستای آره نان، در 22 مرداد ماه، در حالیکه نیروی انتظامی رژیم در آن روستا مستقر و پست بازرسی دارد. این جانیان در این حرکت، علاوه بر درخواست کمک مالی از مردم، از آنها خواسته اند هر خانوادی ایکه 2 پسر دارد باید یکی از آنها را بمنظور شرکت در جنگ و جهاد به عراق و کردستان عراق بفرستد که قاطعانه با جواب منفی اهالی رویرو شده اند، نمایش و راه پیمایی نقاب داران سلفی با حمل پرچم داعش در 23 مرداد ماه 1393 در خیابان نمکی سنندج و نصب پرچم داعش رو پشت بام مسجد قبا، و تهدید مردم سنندج به خودداری از جمع آوری کمک مالی برای مردم آواره و جنگ زده شنگال و کوبانی و...، مراجعه و اخطار نیرو های انتظامی رژیم بمردم آزادیخواه سنندج در محل جمع آوری کمک های مالی بمنظور تعطیل کردن چادر هایشان در روز یکشنبه 24 مرداد 1393 و.....، هر کدام از موارد فوق، نمونه های بارز و بر جسته ای هستند که هر انسان آزدایخواه و شرافتمندی را بفکر کردن و نحوه مقابله نمودن با آنان وا میدارد.  اکنون با قدرت گیری داعش در عراق و سوریه، خون تازه ای در رگهای جانیان سلفی هم به جریان افتاده است چون مشترکات اینها ها با داعش یکی است و از لحاظ مبانی فکری عقیدتی وعملکرد سیاسی-اجتماعی هم با هم شریک هستند و هر دوی آنها نیز در راستای پیشبرد یک هدف مشترک و حساب شده بکار گرفته شده اند. سلفی ها هم با مسلط شدن در هر جایی، ابتدا زندگی و امنیت و مدنیت جامعه را نشانه رفته و چون همپالگی هاشان در منطقه شنگال و دیرالزور سوریه و عراق، به قتلِ عام مردم خواهند پرداخت. قتل عام 80 مرد بیدفاع در یکی از روستا های کردستان عراق، و 700 نفر دیگر در سوریه، یکی از جنایات هولناکی است که دل هر انسان شرافتمندی را بدرد آورد. اکنون جانیان سلفی  با الهام از شرایط خلق شده در سوریه و عراق و حمایت گرم و همه جانبه جهوری اسلامی ایران، جامعه کردستان ایران را نشانه گرفته اند و میکوشند این سناریو سیاه را نیز  در این منطقه جاری نمایند. غافل از اینکه در جامعه کردستان ایران،  سنت و جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی و مدرن و سکولار در زندگی مردم آن برجسته و محسوس بوده و مردم آن هیچوقت اجازه نداده اند چنین سنتی رسما و عملا در جامعه جاری شود.  با توجه به آن، باید پرچمداران آزادیخواهی و برابری طلبی و سکولاریسم در کردستان، بی صبرانه در برابر این نیروی سیاه و آدمکش بایستند و قاطعانه هر گونه عرض اندام و ابراز وجود آنها را از نطفه خفه نمایند و بدینوسیله سرنوشت اینها را هم  با سرنوشت مفتی زاده ای های مزدور دوران انقلاب سال 57 تبدیل کنند.  
لازم است از هم اکنون آگاه بود و  هوشیارانه عمل کرد و با بسیج نمودن فضای آزادیخواهی جامعه،  این ارتجاع واپسگرا را یکبار برای همیشه رسوا و ایزوله کرد.  در این راستا توجه تان را به نکات زیر جلب مینماییم:
1- جوانان مبارز و آزادیخواه باید در محلات خود  در گروه های متنوع سازماندهی  ومتشکل شوند، کنترل محلات را در دست بگیرند و از این طریق هر گونه ابراز وجود و مزاحمت این جریان فوق ارتجاعی را قاطعانه سد نمایند.
2- شبکه وسیعی از سازماندهی گروههای پیشرو آزادیخواه در سطح شهرهای کردستان بویژه  شهر سنندج،  تشکیل دهید و از این طریق به تبادل اطلاعات و تبادل نظر با همدیگر بپردازید.

3- واحد های گارد آزادی را تشکیل دهید. چون شبکه ای بهم بافته شده عمل کنید.   واحدهای گارد آزادی باید دست بکار شوند و در برابر هر جریان ارتجاعی بویژه ارتجاع سلفی واکنش نشان دهند و با آگاهگری و بسیج فضای آزادیخواهی علیه تحرکات ارتجاعی شان، دست آنها را از محیط زندگی اتان کوتاه نمایید .
4- علاوه بر نکات فوق، لحظه ای از تلاش برای اعتراضات علنی و دسته جمعی در محلات و خیابان های شهر غافل نباشید و از این طریق هم این جانیان را مورد  نفرت و تنفر عمیق خود قرار دهید.
واحدهای گارد آزادی یعنی صفی محکم و مسلح و سازمانیافته در برابر ارتجاع قومی - مذهبی و دورنمای آینده ای روشن برای دفاع از مدنیت جامعه.
مردم آزادیخواه کردستان! جوانان شجاع و مبارز!
به صفوف گارد آزادی بپیوندید و با تقویت این ارگان، اقتدار خودتان را تقویت کنید و به اتکا به آن هر گونه تحرک ارتجاعی جریانات سلفی و امثال آنها را بگیرید.  
زنده باد مبارزات متحدانه مردم آزادیخواه
زنده باد آزادی ، برابری، حکومت کارگری
سرنگون باد جمهوری اسلامی
کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری- حکمتیست
25 مرداد ماه 1393-17  ماه اوت 2014

Share

 

مسئول سایت حزب

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کمیته خارج کشور حزب حکمتیست

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کمیته کردستان حزب حکمتیست
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دفتر مرکزی حزب حکمتیست

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Tel:+46762349683