A+ A A-

گزارشی ازتظاهرات و آکسیون های تشکیلات خارج کشورحزب حکمتیست در چند کشور اروپائی

Share

.
به فراخوان واحد های تشکیلات خارج از کشور حزب حکمتیست در کشور های سوئد، انگلستان و فنلاند همراه با فعالین حزب کمونیست کارگری کردستان و احزاب و سازمان های دیگر، در روز های بیستم ، بیست و یکم و بیست و دوم سپتامبر تظاهرات و آکسیون هایی علیه جریان اسلامی تروریست، جنایتکار ووحشی داعش، حمایت حکومت ترکیه از این جانیان و درحمایت و همبستگی با مردم مناطق تحت اشغال داعش بویژه برای دفاع از مقاومت مسلحانه و قهرمانانه مردم کوبانی در میدان مرکزی شهر استکهلم و مقابل سفارت ترکیه در این شهر و همچنین مقابل سفارت خانه های حکومت ترکیه در شهر لندن و هلسینکی فنلاند برگزار گردید.
هدف از این آکسیون ها اعلام تقابل و تقویت مبارزه با جانیان دولت اسلامی داعش و داعش پروران، افشای ماهیت و چهره ریاکارانه مدافعین این جریان ضد بشری بویژه دولت ترکیه و همچنین اعلام همبستگی با مقاومت و مبارزه توده ای و مسلحانه مردم مناطق درگیر با داعش در سوریه و عراق که کوبانی بعنوان سمبل مقاومت تودهای نمونه بارز آن است بود.
سوئد استکهلم:
 در آکسیون روز 20 سپتامبر در شهر استکهلم 19 سازمان و نهاد سیاسی شرکت داشتند. شرکت کنندگان در این تجمع اعتراضی ضمن محکوم کردن جنایتکاریهای داعش همبستگی خود را با مردم کوبانی و مناطق مختلف تحت اشغال داعش اعلام کردند. سخنران این تجمع از طرف حزب حکمتیست سیف خدایاری عضو کمیته مرکری حزب بود. سیف خدایاری در سخنرانی خود گفت :  ما اينجا نه فقط براى همبستگى با قربانيان جنايات و وحشىيگرى داعش كه در سوريه و عراق در جريان است، بلكه براى اعتراض عليه كليه جريانات تروريست اسلامى در خاورميانه از جمهورى اسلامى تا عربستان سعودى  وغیره نه فقط براى اعتراض بلكه براى سازمان دادن يك حركت جمع شده ايم. داعش در يكروز در ماه ژوئن عروج نكرد. بويژه در سى سال گذشته از طالبان و خمينى گرفته تا ساير جريانات تروريست شروع شده و هنوز ادامه دارد. دخالت دولتهاى غربى را نبايد ناديده گرفت. نقشه سياسى - اجتماعى خاورميانه بايد دوباره نوشته شود و اين با برگرداندن اختيار به مردم تحت سركوب و بويژه طبقه كارگر اين كشورها امكان پذير است.
 همچنین روز 21 سپتامبرفعالین واحد استکهلم تشکیلات خارج همراه با فعالین حزب کمونیست کارگری کردستان و همچنین شماری دیگر ازاحزاب چپ و کمونیست با تجمع وبرگزاری تظاهراتی  در مقابل سفرت ترکیه در این شهر به افشای ریاکاری دولت ترکیه در پشتیبانی وحمایت حاکمان ترکیه از داعش پرداختند. در این تظاهرات تعداد زیادی از مخالفین جنگ و تروریسم حضور داشتند وبا حمل پلاکارد و سر دادن شعارهایی علیه دولت ترکیه، انزجار خود را از سیاست های دولت ترکیه اعلام کردند.  تظاهرکنندگان با اعلام حمایت قاطع خود از مردم کوبانی، از دولت ترکیه خواستند تا سیاست حمایت از داعش را پایان دهد.
 
انگلستان لندن:
روز دوشنبە 22 سپتامبر 2014 فعالین حزب حکمتیست همراە با سایر احزاب و شخصیتهای سیاسی در  اعتراض بە حمایت دولت ترکیە از جریان وحشی و ارتجاعی حکومت اسلامی شام و عراق (داعش) و همچنین در همبستگی با مبارزە حق طلبانە مردم کوبانی، در مقابل سفارت دولت ترکیە تجمع کردە و بە سیاستهای دولت فاشیست ترکیە اعتراض نمودند. در جریان اعتراض  شعارهایی علیە دولت ترکیە در رابطە با حمایتشان از دولت اسلامی (داعش) و حمایت از قهرمانیهای مردم کوبانی بە زبان انگلیسی سر دادە و دولت تحت رهبری اردوغان را بعنوان یک رژیم  فاشیستی در برخورد بە مردم منطقە کوبانی معرفی نمودند. در این تجمع اعتراضی سعید آرمان عضو دفتر سیاسی حزب حکمتیست و نوری بشیر و گونا سعید از کادرهای حزب کمونیست کارگری کردستان نیز در نوبتهای مختلف سخنرانی کردند. همە سخنرانان از اهمیت مقاومت مردم آزادیخواە کوبانی و حمایت بی دریغ بین المللی از این مقاومت سخن گفتند وبه افشای ریشەهای بروز داعش و حمایت همە جانبە دولتهای ارتجاعی منطقەپرداختند. در حین تظاهرات دو تن از معترضین با تخم مرغ بە سفارت ترکیە حملە کردند و طنین شعار دست از سر کوبانی کوتاە، دولت فاشیست ترکیە دست از حمایت داعش بردارید، شرمتان باد تروریستها و ... غیرە. این دو فعال سیاسی بە اسامی آسو گوران و عدنان کوچر توسط  پلیس محافظ سفارت و نیروهای کمکی آنان دستگیر  شدند و بە ایستگاە پلیس انتقال یافتند کە بعد از چند ساعت بازجویی آزاد شدند. گزارشگر رویترز در محل از تظاهرات، گزارش جامعی تهیە کرده و با دشتی جمال، سعید آرمان و گونا سعید در رابطە با اهداف این تجمع اعتراضی مصاحبەهایی را بعمل آورد و آن را پخش کرد. همچنین تلویزیون پرتو از ابتدا تا پایان تظاهرات با تهیه رپورتاژ، این تظاهرات را پوشش و پخش نمود.
فنلاند هلسینکی:
روز دوشنبه 22 سپتامبر 2014 به فراخوان کمیته فنلاند حزب کمونیست کارگری کردستان و حمایت واحد فنلاند تشکیلات خارج کشورحزب حکمتیست آکسیونی اعتراضی در حمایت از  مقاومت مردم شهر کوبانی و محکوم کردن کمک و حمایت دولت ترکیه از گروه تروریستی فوق ارتجاعی داعش مقابل سفارت این کشور در شهر هلسنکی برگزار گردید. آکسیون راس ساعت 16.30 زیر باران شدید با حضور جمع قابل توجه ای از کمونیستها و آزادیخواهان با حمل پلاکادرهایی در حمایت و همبستگی با مردم کوبانی و محکوم کردن جنایت گروه تروریستی داعش و کمک و حمایت دولت ترکیه از این گروه فوق ارتجاعی شروع شد. ریبوار عارف مجری برنامه آکسیون به مقاومت مردم کوبانی و به جنایت در حال وقوع در آنجا و کمک و حمایت دولت ترکیه از این گروه تروریستی اشاره کرد. سپس مصطفی باهیر دبیر کمیته فنلاند حزب کمونیست کارگری کردستان در سخنرانی خود ضمن محکوم کردن جنایت گروه تروریستی داعش دولت ترکیه را بخاطر کمک و حمایتهایش از گروه داعش شریک جرم معرفی کرد و راه مقابله با گروه داعش را تسلیح عمومی مردم کردستان دانست. بدنبال اسماعیل ویسی عضو دفتر سیاسی حزب حکمتیست به نمایندگی از تشکیلات فنلاند حزب سخنرانی نمود. اسماعیل ویسی حمایت همه جانبه حزب حکمتیست را از کمپین جهانی اعلام شده  برای جلب حمایت ازمبارزات  مردم کوبانی و محکوم کردن جنایت گروه داعش و کمک و حمایت دولت ترکیه از این گروه را اعلام کرد. او در بخشی دیگر از سخنانش تاکید کرد، مقاومت مردم کوبانی قابل حمایت هر انسان آزادیخواه، بشردوست و شریفی می باشد. زیرا در صورت شکست مقاومت توده ای مردم کوبانی نسل کشی و تراژدیای انسانی واقعی توسط این جریان فوق ارتجاعی انجام خواهد گرفت که واقعه شنگال نسبت بدان بسیار کوچک خواهد بود. مقاومت مردم کوبانی مقاومتی است در دفاع از حق حیات وزندگی انسانی. او در ادامه اشاره کرد تجمع اخیر دولتهای غربی و منطقه برای مبارزه با داعش ریاکارانه و دروغ است. آنها منافع سیاسی- اقتصادی خود را دنبال می کنند. اسماعیل ویسی تاکید کرد باید تلاش کنیم در ابعاد جامعه فنلاند افکار عمومی مردم فنلاند را نسبت به فاجعه در حال وقوع و همکاری دولت ترکیه را با داعش به هر شیوه ممکن مطللع و افشا بکنیم و آنرا به میدیای فنلاند بکشانیم. به طوری که مردم فنلاند، احزاب سیاسی ، جریانات بشردوست و دولت فنلاند سکوت نکنند و دولت ترکیه تحت فشار قرار داده شود که دست از حمایت داعش بردارد. این تنها راهیست که میتواند مقاومت مردم را ادامه دار کند. زیرا شکست دادن داعش در کوبانی، سرنوشت این جریان را در سراشیپی سقوط قرار خواهد، داد. در پایان اسماعیل ویسی با شعار زنده باد مقاوت مردم کوبانی و زنده باد همبستگی بین المللی با مقاومت مردم کوبانی. مرگ بر داعش! سخنان خود را پایان داد. لازم به یادآوری است که این اعتراضات و تجمعات در هفته های آینده ادامه خواهد داشت و در کشور های گوناگون از جمله در اسلو نروژ شنبه 27 سپتامبر از ساعت 5 تا 6 بعدازظهر مقابل پارلمان نروژ برگزار خواهد شد.
تشکیلات خارج از کشور حزب حکمتیست

25سپتامبر 2014

 

Share

 

مسئول سایت حزب

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کمیته خارج کشور حزب حکمتیست

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کمیته کردستان حزب حکمتیست
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دفتر مرکزی حزب حکمتیست

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Tel:+46762349683