A+ A A-

گزارش فعالیت واحد های تشکیلات خارج از کشور حزب حکمتیست در حمایت ازمقاومت توده ها مردم درکوبانی

Share

 

استکهلم: متینگ در حمایت از مقاومت توده ای در کوبانی

بنا به فراخوان حزب حکمتیست به همراه احزاب و جریانات چپ و جمعی از انسانهای آزادیخواه عصر روز چهارشنبه 8 اکتبر، اجتماعی در حمایت از مبارزات برحق و توده ای مردم کوبانی و در انزجار از تروریسم اسلامی و داعش در مقابل پارلمان سوئد برگزار شد.

سیاوش دانشور به نمایندگی از حزب حکمتیست در این اجتماع سخنرانی کرد. وی ضمن تاکید بر ضرورت گسترش حمایت فعال و همه جانبه از مبارزات برحق و توده ای مردم کوبانی علیه تروریستها و جنایتکاران داعش، کوبانی را تنها نقطه روشن در دنیای سرمایه داری کنونی دانست که علیه تروریسم میجنگد و از ارزشهای انسانی دفاع میکند. وی خاطر نشان کرد که بی دلیل نیست که صف تروریسم دولتی از آمریکا و شرکای غربی تا حکومتهای ارتجاعی در منطقه منتظر شکست کوبانی اند. بی دلیل نیست که احزاب ناسیونالیست کرد که عمری سنگ "مردم کرد" را به سینه زدند، در یکقدمی کوبانی هیچ کمکی به زنان و مردان مبارزی که از حرمت شان دفاع میکنند نمیدهند. همه این صف در انتظارند تا داعش و تروریسم اسلامی کوبانی را در خون غرق کند تا بما بگویند اصل مقاومت و مبارزه از پائین فایده ندارد و باید آستان آمریکا را بوسید. آنها از این وحشت دارند که کوبانی الگو و مدلی برای مقابله با تروریسم و برای امر آزادی در منطقه شود. کوبانی ماهیت واحد و ارتجاعی تروریسم اسلامی و تروریسم دولتی را برملا میکند. کوبانی اما در قلب صدها میلیون مردم آزادیخواه جهان جای گرفته است.   

در این مراسم شمار زیادی از شخصیتهای احزاب و جریانات چپ در حمایت از مبارزات توده ای مردم کوبانی سخن گفتند و انزجار خود را از داعش و حامیان آن اعلام کردند. "زنده باد کوبانی" و "کوبانی حمایتت میکنیم" از شعارهای تظاهرات بود. در پایان این اجتماع تعدادی از شرکت کنندگان پرچم داعش را به آتش کشیدند. این اجتماع در ساعت 7 عصر به پایان رسید.

یوتبوری:
تظاهرات و راهپیمایی در حمایت از مقاومت کوبانی و علیه سیاست فاشیستی دولت ترکیه و مماشات امریکا و متحدین از داعش
روز 7 اکتبر 2014 تظاهرات و راهپیمایی به فراخوان حزب  سوسیالیستهای عدالتخواه در شهر گوتنبرگ سوئد برگزار گردید. حزب حکمتیست واحد گوتنبرگ بلافاصله به این فراخوان پیوست.
این گردهمایی در مرکز شهر در ساعت 16 و 30 دقیقه آغاز با تجمع وسیعی از همه ی احزاب و نیروهای مترقی آغاز گردید. ابتدا کریستوفر لوند بری از حزب سوسیالیستهای عدالتخواه سخنرانی کرد و در مورد کوبانی و موقعیت استراتژیک آن و مقاومت نیروهای مسلح در برابر حمله  داعش صحبت نمود. سپس پروین کابلی از طرف حزب حکمتیست در سخنان خود گفت: که امروز کوبانی قلب آزادیخواهان جهان است. برلین ، لندن، تهران ، استکهلم ، آنکارا، گوتنبرگ همه جا کوبانیست. دفاع از کوبانی ، دفاع از بشریت آزادیخواه و انسان دوست است.
بعد از سخنرانان دیگر، صف راهپیمایی بطرف میدان یرن توریت بحرکت در آمد. در طول راه صدها نفرنظاره گر پیامهای تظاهرات کنندگان در رابطه با همبستگی با کوبانی  شدند. در یرن یوریت کریم نوری از طرف سازمان آزادی زن صحبت نمود.
کریم نوری در صحبت هایش به همبستگی بین الملی برای کوبانی و شرکت وسیع زنان در دفاع از کوبانی و مقابله با داعش اشاره نمود.
 شرکت بیش از هزار نفر در این تظاهرات که فقط چند ساعت قبل اعلام شده بود نشان از همبستگی عمیق و انسانی میلیونها بشر است که قلبشان برای کوبانی می طپد.
زنده باد کوبانی
زنده باد همبستگی بین الملی با کوبانی
تشکیلات خارج کشورحزب حکمتیست واحد یوتبوری 7 اکتبر 2014
لندن:
دفتر هواپیمایی ترکیە در لندن بە حمایت از کوبانی، بە اشغال در آمد
روز سە شنبە هفتم اکتبر در اعتراض بە حمایت ارتجاعی دولت فاشیست ترکیە از دولت اسلامی شام و عراق (داعش) از جانب حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست و حزب کمونیست کارگری کردستان تظاهراتی در مقابل سفارت ترکیە در لندن فراخواندە شد.
بعد از یکساعت اعتراض ایستادە در مقابل سفارت ترکیە بە سمت دفتر هواپیمایی ترکیە در منطقە همره سمیث حرکت کردە و دفتر هواپیمایی  (Turkish Airlines)  را بە اشغال در آوردە و با سر دادن شعارهایی علیە دولت فاشیست ترکیە کە بە حمایت همە جانبە از داعش می پردازد. بعد از دقایقی از اعتراض دەها پلیس بە محل اعتراض گسیل سدە و از تظاهرات کنندگان خواستند کە محل را ترک کنند. تظاهرات بە بیرون از ساختمان کشیدە شد و با شعار و پلاکارت توجە عابرین زیادی را بە خود جلب نمود. در ساختمان محل دفتر هواپیمایی سایر ساکنین آپارتمان بیرون امدە و شاهد شعار و بانرهای ما شدند کە بر ان نوشتە شدە بود دست از سر کوبانی کوتاە، دولت فاشیست ترکیە دست از حمایت داعش بردارید و ....
در جریان اعتراض پلیس اقدام کرد بە دستگیری یکی از فعالین شرکت کنندە نمود کە با فشار معترضین ناچار بە آزادی او شدند.
در مقابل سفارت ترکیە رحمت فاتحی علیە حمایت دولت ترکیە و وجود این نیروی ارتجاعی در منطقە سخنانی ایراد نمود.
تلویزیون پرتو از تظاهرات و اشغال دفتر هواپیمایی رپرتاژی را تهیە نمود و بە رسانەها و شبکە اینترنت ارسال شد.
حزب حکمتیست یکبار دیگر اعلام میکند کە در مقابل توحش و بربریتی کە در منطقە بە مردم و بویژە مردم مقاوم و جسور کوبانی تحمیل کردەاند ساکت نخواهد نشت و اعتراض ما کماکان ادامە خواهد یافت.
تشکیلات بریتانیای حزب کمونیست کارگری ایران - حکمتیست
٩ اکتبر ٢٠١٤
اسلو:
روزچهار شنبه 8 اکتبر2014 تجمعی اعتراضی به حمایت از مقاومت مردم کوبانی در مقابل  سفارت ترکیه در اسلو به فراخوان حزب کمونیست کارگری کردستان برگزار شد. تجمع به مدت یک ساعت با سردادن شعار بر علیه سیاست های فاشیستی دولت ترکیه و جنایتکاران داعش از مقاومت توده ای در کوبانی پشتیبانی کردند. فعالین حزب حکمتیست  واحد نروژ در این تجمع و تظاهرات شرکت کردند. این تظاهرات با شعار زنده باد کوبانی!! کوبانی تنها نیست!! مرگ بر داعش . ساپورت داعشی ها را متوقف کنید بعد از یک ساعت پایان یافت.
تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست واحد نروژ
  8 کتبر ٢٠١٤
تورنتو:
روز 7 اکتبر2014 تجمع اعتراضی به حمایت از مقاومت مردم کوبانی در مقابل متوحشین داعشی .( از تقابل انسانیت و ازایخواهی با توحش و ترور و بربریت) در تورنتو کانادا بر گزار شد. فعالین حزب حکمتیست - واحد کانادا به همراه دیگر معترضین چندین ساعت بیوقفه شعار زنده باد کوبانی، کوبانی تنها نیست! مرگ بر داعش . ساپورت داعشی ها را متوقف کنید، نه به تروریسم دولتی نه به تروریسم اسلامی ! اردوغان تروریست است! سر داده شد. معترضین برای بارها و بارها برای دقایقی در سر چهار راه یونیورسیتی و دانداس مانع از رفت و امد خودروها شدند و جاده را بستند. و از سرنشینان اتومبیل ها میخواستند که به حمایت از مردم کوبانی برخیزند.
این تجمع چندین ساعت بیوقفه ادامه داشت.
مرگ بر تروریسم دولتی
مرگ بر تروریسم اسلامی
زنده باد مقاومت مردم کوبانی
تشکیلات خارج کشورحزب حکمتیست واحد کانادا

Share

 

مسئول سایت حزب

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کمیته خارج کشور حزب حکمتیست

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کمیته کردستان حزب حکمتیست
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دفتر مرکزی حزب حکمتیست

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Tel:+46762349683