A+ A A-

انتخاب ترامپ و تحرک ارتجاعی اپوزیسیون راست

Share

بیانیه حزب حکمتیست
.

توضیح: با اعلام سیاست جدید ترامپ در قبال جمهوری اسلامی، بار دیگر سیر نامه دادن امثال آقای رضا پهلوی و خانم مریم رجوی برای ترامپ آغاز شده است. بیانیه ای که میخوانید بدنبال  سرکار آمدن ترامپ توسط حزب کمونیست کارگری - حکمتیست تدوین و در اوائل اردیبهشت سال ۹۶ منتشر شده است. سیر رویدادها و سیاستهای اپوزیسیون راست ایران، حقانیت نگرش ما و سیاستی که پیشنهاد میکنیم را برجسته میکند. خواندن مجدد این بیانیه را توصیه میکنیم. سردبیر.
 
۱- یکی از نتایج تاکنونی انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا روی آوری مجدد اپوزیسیون راست ایران به سناریوی ارتجاعی و مخاطره آفرین دخالت مستقیم دولت آمریکا در روند تحولات سیاسی آتی ایران و مسیر سرنگونی جمهوری اسلامی است.

۲- اپوزیسیون راست شامل ناسیونالیسم ایرانی از جمله، ناسیونالیستهای افراطی عظمت طلب، مشروطه خواهان، شورای ملی ایرانیان گرد آمده حول رضا پهلوی، لایه هایی از جمهوریخواهان و ملی گرایان، مجاهدین خلق، ناسیونالیستهای محلی و فدرالیستچی های قومی نظیر حزب دمکرات کردستان ایران به ترامپ راسیست و فاشیست رئیس جمهوری جدید دولت امپریالیستی آمریکا امیدوار شده اند که زیر لوای کاذب دفاع از "دمکراسی و حقوق بشر" در ایران، از آنها حمایت کند.

۳- بعد از یک دوره سردرگمی و استیصال، تحرک جدید اپوزیسیون راست بر متن قدرت گیری راست افراطی در آمریکا، خود به اندازه کافی گواه ماهیت و سیاست ارتجاعی این بخش از اپوزیسیون و سناریوهای پرمخاطره ای است که برای آینده ایران در نظر دارند. پیام تبریک رضا پهلوی از جانب شورای ملی ایرانیان به ترامپ، شور و شعف مجاهدین خلق و امیدواریهای علنا اعلام شده جریانات ناسیونالیسم کرد، پیام تبریک دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران و امید بستن دیگر شاخه های اپوزیسیون راست به سیاستهای ترامپ نشانه های اولیه اعلام آمادگی این اپوزیسیون در خدمت سیاستهای آمریکا در قبال آینده سیاسی ایران است. در این چهارچوب گسترش جست و خیز ضد مردمی اپوزیسیون راست پروغربی در قالبهای "آلترناتیوسازیها" و "ائتلافهای" ارتجاعی رنگارنگ قابل پیش بینی است. مقابله جدی با این تحرکات ضد مردمی در داخل و خارج کشور در راستای افشا و به انزوا کشاندن چنان سناریوهایی رسالت طبقه کارگر و نیروهای رادیکال و چپ و کمونیست و کل صف آزادیخواهانه مبارزه مردم ایران است.

۴- صرفنظر از تفاوتهای اپوزیسیون راست با هم، فصل مشترک رویکرد و سیاست ارتجاعی آنها اتکا به دخالتگری امپریالیستی آمریکا و متحدانش از طریق ادامه طرحهای ضد مردمی محاصره اقتصادی، جلب حمایت دولت آمریکا از آنها به عنوان نیروی "آلترناتیو" و اتکایشان بر حمایت مالی و پوشش رسانه ای و نیروی نظامی و ماشین قلدری میلیتاریسم آمریکا است. مردم جهان نمونه های به غایت ضد انسانی و تلخ چنین سناریویی را در عراق و افغانستان و سوریه و لیبی دیده اند. جنگ و کشمکش خونین و کشدار و به جریان افتادن باندها و فرقه های سیاه مذهبی، ناسیونالیستی و قومی و دستجات ملوک الطوایف نظامی و شکل گیری یک سناریوی سیاه نتیجه محتمل چنان تلاشهایی در سیر تحولات جامعه است.

۵- روند آتی اوضاع سياسى در ایران درس جديد و ناکامی مجددی را به اپوزیسیون راست در تعقیب اهداف ارتجاعی شان خواهد داد. کشمکش قدرتهای جهانی، تحولات پیچیده خاورمیانه، تداوم سیر نزولی موقعیت دولت آمریکای مورد اتکای آنها و شکست سناریوهایش در عراق و افغانستان و سوریه، و آگاهی و هوشیاری موجود در جامعه ایران و در سطح اپوزیسیون رادیکال و کمونیست در قبال سناریوی دخالتگری امپریالیستی، موانع جدی چنان طرحهای ارتجاعی برای آینده ایران است. برخلاف تبليغات رياکارانه اين جريانات، ترامپ و هیئت حاکمه آمریکا با وجود احتمال در پیش گرفتن سیاست سخت گیرانه تر در قبال جمهوری اسلامی، توانایی تکرار دخالت گری نظامی مشابه عراق و افغانستان را در ایران ندارد. به علاوه فضای سیاسی زنده جامعه ایران، وجود جنبشهای اجتماعی رادیکال و پتانسیل گسترش ابراز وجود طبقه کارگر و قطب چپ و کمونیست جامعه مانع مهمی در مقابل متحقق کردن چنان طرحهای ارتجاعی از بالای سر مردم خواهد بود. روند رشد حرکت اعتراضى کارگران و مردم، تناقضات و تنشهاى درونى رژيم اسلامى، صف بندی و تحرک جنبشهای سیاسی حاضر در جامعه، معادلات سياسى کنونى را تغییر خواهد داد. در چنین روندی افشاء و ایزوله کردن طرحهای ارتجاعی اپوزيسيون راست به طور جدی و ناگزیر در دستور کار مستقیمتر مبارزات صف آزادیخواه و قطب چپ جامعه قرار خواهد گرفت.

۶- حزب کمونیست کارگری - حکمتیست بعنوان جزء لايتجزاى مبارزه براى سرنگونی جمهوری اسلامی و تحقق آزادى در ايران، طرحهای ارتجاعی جريانات راست در اپوزيسيون را قاطعانه افشاء و منزوى خواهد کرد. مردم ايران در مقاطع مختلف تاریخی عواقب دخالتگری امپریالیستی آمریکا در تحولات سیاسی ایران و در دهه های اخیر عواقب توهم پراکنی شاخه های مختلف اپوزیسیون راست ایران را نسبت به دخالت قدرتهای جهانی و به ویژه آمریکا و غرب و اجرای طرحهای ارتجاعی آنها را دیده اند. مردم ایران در کشورهای همسایه تجربه تلخ سناریوهای سیاه دست پخت آمریکا و غرب را دیده و می بینند. نه حزب حکمتیست، نه طبقه کارگر و نه توده وسيع مردم منزجر از اسلام و رژيم اسلامى، اجازه نخواهند داد که این دلقکهای سیاسی، این سناریوهای فاجعه بار را در ایران تکرار کنند. براى ما و مردم، براى ما و کارگران، براى ما و زنان، واضح است طرحهای ارتجاعی از بالای سر مردم برای آینده سیاسی ایران باید خنثی و ناکام شود. سیاستهای ارتجاعی اپوزیسیون راست باید تماما افشاء و ایزوله شود.

۷- حزب کمونیست کارگری - حکمتیست در مسیر استراتژی انقلاب سوسیالیستی و برقراری حکومت کارگری در جامعه ایران، براى سرنگونى انقلابى رژيم ارتجاعى و سراپا جنايتکار اسلامى توسط جنبش طبقه کارگر و مردم آزاديخواه ايران به عنوان گام اول این استراتژی سوسیالیستی مبارزه ميکند. حزب حکمتیست به استقبال مبارزات رو به رشد کارگرى و اعتراضات مردمى عليه کليه ابعاد موجوديت رژيم اسلامى ميرود و اين مبارزات و اعتراضات را نيروى واقعى سرنگونى رژيم و تحقق آزادى و برابری در ايران ميداند. حزب حکمتیست مردم آگاه و آزادیخواه را به اردوی آلترناتیو سوسیالیستی خود، اردوی آزادیخواهی و برابری طلبی فرامیخواند. صفوف آزادیخواهی جامعه ایران در پروسه سرنگونی رژیم اسلامی، باید آگاهانه آلترناتیو راست و میلیتاریستی و سناریو سیاهی را رد کنند و راه حل رادیکال، آزادیخواهانه، چپ و کمونیستی را انتخاب کنند.

Share

 

مسئول سایت حزب

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کمیته خارج کشور حزب حکمتیست

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کمیته کردستان حزب حکمتیست
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دفتر مرکزی حزب حکمتیست

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Tel:+46762349683