A+ A A-

در گرامی داشت منصور حکمت به مناسبت سالگرد منصورحکمت از رهبران برجسته کمونیسم معاصر- سعید یگانه

Share


 برای ماکمونیستها و بشریت آزادیخواه و خیل انسانهایی که هنوز به آرمانهای انسانی و برابری طلبانه پایبندند وهنوز سوسیالیسم را تنها راه رهایی انسان ازهر گونه مصیبت و جنگ و قفر و وحشیگری مذهب  و سرمایھ داری در دنیای معاصر می دانند، منصورحکمت را باید از زمره رهبرانی دانست که در این راه بعد از مارکس و انگلس و لنین بزرگترین خدمت را به بشریت آزادیخواه دنیای معاصر ما کرده است.
این نه صرفا ادعا است و نه شخصیت پرستی .منصور حکمت به اعتبار کوهی از ادبیات تئوری ، سیاسی ، سازمانی ، اجتماعی ، فرهنگی ، برنامه یک دنیای بهترو مبارزه سختی که در این راه انجام داد  گواه این واقعیت بزرگ سیاسی وغیر قابل انکار است. به جرئت می توان گفت و به اعتباراسناد موجود که در دسترس همگان قرار دارد،از دوره مارکسیسم انقلابی درنقد چپ موجود و تشکیل حزب کمونیست ایران، جدائئ ازاین حزب و تشکیل حزب کمونیست کارگری ایران و اساسا جنبش کمونیسم کارگری به لحاظ تئوریک ، سیاسی و سازمانی بر شانه های منصور حکمت ساخته شد. نه تنها این ، منصور حکمت  رهبری تئوریک ، سیاست گذار، سازمانده ،مبتکرو بسیار مدرن ومتواضع بود، کسی بود که در دوره حیاتش با قدرت اقناع در مباحثات سیاسی مخالفین سیاسی خود را تحت تاثیر قرار می داد وبرای او احترام خاصی قائل بودند. نقش و جایگاه او در جنبش آزادیخواهی بخصوص ایران برای هیچکس قابل اغماض نیست.
کسانی که امروز ازسر کوته فکری و منفعت روز و سازمانی خود به این تاریخ پشت می کنند وبرای کسب اعتباردر معادلات سیاسی منطقه آشکارا شاهدان زنده این تاریخ  را به سخره می گیرند، فقط بی مایگی و فقر خودرا در برابر تعرض بورژوازی به ارمانهای انسانی را به نمایش می گذارند.
در دوره بحران ایدئوژیک و سیاسی بلوک بورژازی شوروی و بلوک شرق، عقب نشینی و اضمحلال احزاب و جریانات وابسطه به این بلوک در کشورهای سرمایه داری،ومتعاقب آن دوره پایان چنگ سردو فروپاشی بلوک شوروی و دیوار برلین و شیپورپایان کمونیسم و شکست سوسیالیسم ازجانب رهبران وئیدولوگهای دول سرمایه داری بازار آزاد ،دوره ای که خیلی ازچپها و کمونیستها که تا دیروز سوسیالیسم و آزادی انسان از قید و بند نظام سرمایه داری آرمانشان بود با این موج رفتند و به این اهداف  پشت کردند، منصور حکمت در ایندوره که حمله به کمونیسم و آرمانهای انسانی مد روز شده بود ،با تلاش تئوریک ، سیاسی و مبارزه ای سخت  هزاران مبارزکمونیست و آزادیخواه را ازاین موج برگشت نجات داد.یکی از نتایج این تلاش تشکیل حزب کمونیست کارگری ایران زمان خود بود که صدها کادر کمونیست را برای تشکیل حزبی مقتدر با خود همراه کرد. ماها  این شانس را داشتیم که  در این دوره برزخ دردوره ای که  به کمونیسم و آرمانهای برابری طلبانه انسان عقب گرد بزرگی تحمیل شد، در کنار منصورحکمت به این آرمانها پایبند بمانیم .آثاری جون اوصاع بین المللی و موقعیت کمونیسم،سخنرانی در کنگره 3 حزب کمونیست ایران ، مارکسیسم و جهان امروزو مبانی کمونیسم کارگری ومتعاقب آن تشکیل حزب کمونیست کارگری ایران به عنوان ابزار مبارزه علیه نظم موجود سرمایه داری ادعای این واقعیت سیاسی و مهمترین آثار او در ایندوره است.
نگرش عمیقا انسانی منصور حکمت به مسائل مختلف یکی دیگر از خصوصیات برجسته او به شمار می رفت.در این زمینه کسانی که در حزب کمونیست کارگری ایران با او فعالیت سیاسی داشته اند،حتما خاطره ای شیرین از او با خود دارند.
درکنگره ها در حاشیه جلسات رسمی به طور معمول رفقا دور او جمع میشدند و در موردمسائل مختلف سیاسی،اجتماعی، فرهنگی و غیره با او به گفتگو می پرداختند. در کنگره سوم حزب کمونیست کارگری ایران در حاشیه یک جلسه رسمی یکی از رفقا در مورد توابین دوره دستگیری سالهای شصت به بعد از او سئوال کرد ، که در این دوره در میان افکار عمومی و اپوزسیون جمهوری اسلامی با نفرت از این توابین صحبت می شد. جواب عمیقا انسانی منصور حکمت به این مسئله همه را هاج و واج کرد. او گفت کسانی که تواب شده اند و به این کار زشت تن داده اند،داوطلبانه نیست ، از سر پشت کردن به اهداف و آرمانشان نیست.این انسانها با هر اهداف و آرمانی که دارند در اثر شکنجه های روحی و جسمی وحشیانه در زندانهای مخوف جمهوری اسلامی تن به این کار داده اند. جمهوری جنایتکار اسلامی مقصر این فاجعه است نه توابین.او گفت نباید به آنها توهین کرد و مورد سرزنش و نفرت قرار داد . باید کاری کرد که این انسانها در شرایطی قرار بگیرند که به عنوان یک شهروند دوباره سلامتی خود را باز یابند. تا آن زمان هر چه در این زمینه چه در میان اپوزسیون جمهوری اسلامی و چه افکار عمومی سرزنش و نفرت پراکنی علیه توابین بود . این موضع که همه شنوندگان را از جمله من تحت تاثیر قرار داد یکی از شواهد برخوردعمیقا انسانی منصور حکمت به چنین مسائلی بود .
بدون شک مرگ منصور حکمت ضربه ای بسیار بزرگ به جنبش کارگری و آزادیخواهی در ایران بود .اما همه ماو بشریت آزادیخواه و تشنه آزادی و برابری می توانیم با اتکا به گنجینه ای از آثار مهم و با ارزش که از خود به جای گذاشته برای یک دنیای بهتر تلاش کرد .
ما و طبقه کارگر و بشریت آزادیخواه بیشتر از هر زمانی به تئوری و سیاستهای منصور حکمت برای مبارزه علیه تبعیض ونابرابری و برای  یک دنیای بهتر نیازمند است باید تلاش کرد منصور حکمت را به جامعه  شناساند. به خاطر خدمتی که به بشریت دوره معاصر ما کرد او لایق بیشترین قدردانی هاست!
یادش را با پیمودن راهش همیشه زنده و گرامی بداریم .
29 ماه مه 2015

Share

 

مسئول سایت حزب

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کمیته خارج کشور حزب حکمتیست

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کمیته کردستان حزب حکمتیست
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دفتر مرکزی حزب حکمتیست

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Tel:+46762349683