کنگره های قبل

کنگره ششم

کنگره پنجم

کنگره چهارم

کنگره سوم

کنگره دوم

کنگره اول

کنفرانس موسس

این صفحه ذر حال تکمیل شدن میباشد

armgardazaditransparent

 

armgardazaditransparent

 

تماس با رهبری گارد آزادی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
009647501572338

0046762349683

حضور واحدهای گارد آزادی در شهر سنندج و حومه شاهیندژ


بمناسبت عملیات تبلیغی واحد 37 گارد آزادی در شهر سنندج

 

 

A+ A A-

قرار مصوب پلنوم سوم کميته مرکزي حزب کمونيست کارگري حکمتيست

Share

 

اکتبر ۲۰۰۵

پلنوم سوم کميته مرکزي اصول زير را به عنوان مبناي گارد آزادي تصويب ميکند:

    از آنجا که:

الف - خطر از هم پاشيدن بنياد هاي زندگي مدني و "عراقيزه" کردن جامعه ايران در پروسه سرنگوني جمهوري اسلامي و يا بعد از آن توسط دار و دسته هاي مسلح اسلامي، قومي و گانگسترهاي سياسي و همچنين توسط دخالت نظامي آمريکا و متحدين اش به يک خطر دائمي در ايران تبديل شده است٬

ب – بخش زيادي از نيروهاي سياسي اپوزيسيون جمهوري اسلامي و دارو دسته هاي قومي و مذهبي مسلح هستند و به سياست در ايران بعد نظامي داده اند. همچنين بستر اصلي اپوزيسيون راست جمهوري اسلامي و دولتهاي غربي و آمريکا به تبليغ فدراليسم قومي در ايران روي آورده و خطر "عراقيزه" کردن جامعه ايران و "سناريو سياه"  را به شدت افزايش داده اند،

پ - بورژوازي اپوزيسيون و دار و دسته هاي مذهبي و قومي ميتوانند در رابطه ميان خود با جنبش ها و احزاب سياسي ديگر٬ بويژه با طبقه کارگر و جنبش آزاديخواهانه٬ متوسل به نيروي نظامي شوند و تجربه در ايران و عراق و ساير نقاط جهان نشان ميدهد که اين کار را خواهند کرد٬

ت - در کردستان رابطه ميان مردم با جمهوري اسلامي، بين احزاب سياسي با هم و با مردم بـُـعد نظامي داشته و يا به سرعت پيدا خواهد کرد و هيچ نيروي سياسي بدون داشتن پتانسيل و قدرت نظامي کوچکترين شانسي براي دخالت موثر در حيات سياسي جامعه را ندارد،  

ث- حزب بايد قادر باشد اين خطرات را با قدرت پاسخ گويد٬ امنيت و آزادي مردم و بنيادهاي جامعه را تضمين نموده و اشکالي از سازمان يابي مسلح را در پيش گيرد که با زندگي مردم انطباق داشته و قابليت دخالت موثر در بعد سراسري ايران را نيز دارا باشد

لذا:

داشتن پتانسيل و قدرت نظامي توسط حزب طبقه کارگر يک امر حياتي تبديل است و حزب کمونيست کارگري – حکمتيست براي دادن پاسخ همه جانبه به اين موقعيت "گارد آزادي" را تشکيل ميدهد.

    گارد آزادي نيروي مسلح حزب کمونيست کارگري – حکمتيست است و بعنوان بازوي نظامي حزب در خدمت اهداف، آرمانها و برنامه اين حزب سازمان ميابد. هدف فوري اين نيرو تضمين قدرت نظامي حزب، طبقه کارگر و و مردم انقلابي براي دفاع از آزادي و امنيت سياسي و اجتماعي در جامعه است.
    گارد آزادي هسته تسليح عمومي مردم و تشکيل ميليس توده اي است و يکي از اشکال اصلي سازمان يابي جوانان و مردم بخصوص در محلات و شهر ها است.
    در شرايط کنوني٬ با توجه به موقعيت حزب و شرايط خاص سياسي در کردستان٬ که از همان ابتدا احزاب بدون پتانسيل نظامي را فاقد هر شانسي ميکند٬  سازمان دادن گارد آزادي وظيفه عاجل حزب در کردستان است. اين نيرو، در کردستان، بعلاوه وظيفه حفاظت از رهبران کمونيست مردم و فعاليت هاي حزب (دسته هاي سازمانده و غيره) در مقابل تعرض و مزاحمت جمهوري اسلامي و يا دارودسته هاي مسلح سياسي، قومي و مذهبي ديگر را بر عهده دارد.
    حزب بتدريج و طبق يک نقشه دقيق و حساب شده سازمان دادن گارد آزادي در ساير نقاط ايران را نيز در دستور خود قرار خواهد دهد.
    گارد آزادي در هر منطقه جزو سازمان حزب در آن منطقه است و سلسله مراتب فرماندهي آن توسط کميته حزب در منطقه تعيين ميشود.
    گارد آزادي داراي فرماندهي سراسري و ستاد مرکزي است. فرمانده سراسري گارد آزادي به پيشنهاد دبير کميته مرکزي و تاييد دفتر سياسي تعيين ميشود. فرمانده سراسري گارد آزادي معاون نظامي دبير کميته مرکزي خواهد بود و مستقيما تحت اتوريته او کار خواهد کرد.
    واحد هاي گارد آزادي در محيط زيست مردم و اساسا در شهرها سازمان ميابند. بعلاوه گارد آزادي ميتواند در شرايط لازم واحد هاي منظم  و متحرک را نيز سازمان دهد. علني بودن يا مخفي بودن اين نيرو تابع شرايط سياسي و نيازهاي حزب است.
    سازمان گارد آزادي هر جا که اختناق سياسي حاکم است از سازمان حزب در محيط کار و زيست جدا است. مبناي سازمان دهي آن واحد هاي منفصل است که مستقيما به فرماندهي وصل هستند.
    شرط عضويت در گارد آزادي، مانند عضويت در حزب يعني تقاضاي فرد و پذيرش او توسط کميته حزب است.
    عضويت در گارد آزادي و عضويت در حزب يکسان نيستند. اما هر کس با پيوستن به گارد آزادي بطور اتوماتيک عضو حزب خواهد شد مگر اينکه خود صراحتا عکس اين را بخواهد.   
    آئين نامه ها، مقررات و ضوابط  عمومي گارد آزادي توسط دبير کميته مرکزي تهيه ميشود و بايد به تصويب دفتر سياسي برسد. در هر حال اين ضوابط و مقررات نميتوانند با اصول سازماني حزب در تناقض قرار گيرند. رفتار گارد آزادي و اعضاي آن نميتواند با مواد برنامه حزب و فلسفه انساني٬ آزاديخواهانه و برابري طلبانه کمونيستي حزب در تناقض قرار گيرد.  

 
   

Share

 

مسئول سایت حزب

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کمیته خارج کشور حزب حکمتیست

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کمیته کردستان حزب حکمتیست
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دفتر مرکزی حزب حکمتیست

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Tel:+46762349683