A+ A A-

اطلاعیه پایانی پلنوم بیست ودوم کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست

Share

پلنوم بیست و دوم کمیته مرکزی حزب حکمتیست در روزهای شنبه و یکشنبه  ۲۱ و ۲۲ آبان ماه ١٣٩٠ برابر با۱۲ و ۱۳ نوامبر ٢٠١١ با شرکت اکثریت اعضا و علی البدلهای کمیته مرکزی و دو هیئت از حزب کمونیست کارگری عراق و حزب کمونیست کارگری کردستان٬ برگزار شد

.
پلنوم با سخنان کوتاه دبیر کمیته مرکزی و سرود انترناسیونال و یک دقیقه سکوت به یاد جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم آغاز شد.
سپس٬ پلنوم بعد از تصویب آئین نامه خود٬ رسما شروع به کار کرد  و دستورات زیر را به تصویب رساند.
۱ -  گزارش
٢- اوضاع سیاسی ایران و بررسی دو قطعنامه پیشنهادی در این مورد
٣- آرایش رهبری
٤- پلاتفرم دوره آتی رهبری
٥- کنگره پنجم حزب
٦- قرار و قطعنامه ها 
٧- تحولات بورژوازی کرد و سیاست ما
٨– انتخابات
در دستور اول، گزارش کتبی عملکرد هیئت دبیران و گزارش کتبی فعالیتهای کمیته های اصلی (کمیته سازمانده، کمیته کردستان، کمیته خارج کشور٬ کمیته تبلیغات و آموزش) از قبل در اختیار پلنوم قرار گرفته بود.  بعلاوه در این بخش رحمان حسین زاده، دبیر کمیته مرکزی حزب، گزارش مختصری از کل اقدامات و فعالیتهای حزب را تقدیم پلنوم کرد. بدنبال آن اعضای هیئت دبیران حزب نکات تکمیلی در مورد کارکرد حزب را به اطلاع کمیته مرکزی رساندند. دبیر کمیته مرکزی و اعضای هیئت دبیران٬ ضمن نگاه فشرده به کارکرد و اقدامات دوره گذشته حزب٬ به مهمترین مسائل سیاسی و عملی و پروژه هایی که حزب با آن درگیر بوده پرداختند.
سپس در مبحث گزارش، رئیس دفتر سیاسی حزب نیز گزارشی از کارکرد دفتر سیاسی حزب را به پلنوم ارائه کرد. فاتح شیخ در این بخش ضمن اشاره به کارکرد این دوره حزب به نقش دفتر سیاسی در فعل و انفعالات حزب پرداخت. اعضای پلنوم در این بحث، در مورد جنبه های مختلف فعالیت حزب و کارکرد هیئت دبیران و دفتر سیاسی در فاصله دو پلنوم، وضعیت حزب و مهمترین موئلفه ها و مسائلی که حزب حکمتیست و بویژه رهبری حزب با آن درگیر بوده، بحث و اظهار نظر کردند. شرکت کنندگان در پلنوم ضمن تاکید بر اینکه در قبال تحولات پیچیده پیش رو، حزب حکمتیست کماکان مواضع و سیاست و پراتیک متمایز کمونیستی را نمایندگی کرده است، بر خلاء و نارساییهای جدی در کار حزب انگشت گذاشتند.

در مبحث بعدی به اوضاع سیاسی ایران پرداخته شد. این مبحث، حول دو قطعنامه  پیشنهاد شده، به صورت پانل برگزار شد. معرفین قطعنامه ها، ابتدا مظفر محمدی و آذر مدرسی معرف یک قطعنامه و رحمان حسین زاده و فاتح شیخ بعنوان معرف قطعنامه دیگر، در پانل شرکت کردند. پانلیست ها بر اساس قطعنامه های پیشنهادی خود، مهمترین مولفه های اوضاع سیاسی ایران را مورد بررسی قرار دادند و تفاوتهای سیاسی و عملی قطعنامه ها و نظرگاه های متفاوت خود را بیان کردند. سپس اعضای پلنوم در جدل و بحثی پرحرارت، در این مبحث شرکت و اظهار نظر کردند. در پایان این مبحث، تعدادی از شرکت کنندگان در پلنوم، به منظور تدقیق بحث ها و با توجه به تمایل عمومی و فضای حاکم بر پلنوم، پیشنهاد کردند که قطعنامه ها به رای گذاشته نشود. اکثریت پلنوم با این پیشنهاد موافقت کرد و دو قطعنامه پیشنهادی برای رای گیری از دستور خارج شد.  
در مبحث آرایش رهبری، نیز، دو طرح مورد بحث قرار گرفت. در این مبحث آذر مدرسی و رحمان حسین زاده طرح های پیشنهادی خود، یکی طرح آرایش موجود و دیگری طرح تغییر آرایش رهبری حزب، را معرفی کردند. پس از بحثهایی وسیع حول هر دو طرح، پلنوم هر دو طرح را از دستور خارج کرد. به پیشنهاد تعدادی از شرکت کنندگان در پلنوم و هیئت های هر دو حزب کمونیست کارگری عراق و کردستان، طرح دیگری به نام "طرح سازماندهی رهبری حزب"، که پیشتر توسط منصور حکمت تدوین شده بود، بعنوان مبنای آریش رهبری آتی حزب به پلنوم پیشنهاد شد و به تصویب اکثریت پلنوم رسید. این طرح، که با توجه به موقعیت امروز حزب حکمتیست تدقیق شده است، بعنوان یکی از مصوبات پلنوم بیست و دوم حزب حکمتیست، به همراه سایر مصوبات پلنوم به ضمیمه این اطلاعیه، منتشر میشود.  
با توجه به تصویب طرح جدید رهبری حزب ، بررسی پلاتفرمهای پیشنهادی برای رهبری حزب از دستور خارج شد.
در مبحث  قرار و قطعنامه ها، پلنوم بدلیل کمبود وقت تنها دو قرار را مورد بررسی قرار داد. قرار در مورد "بازگرداندن اختیارات سازماندهی حزبی در شهرهای کردستان به کمیته کردستان" که با اکثریت آرا به تصویب رسید و قرار دوم در مورد "تسهیل شرایط  قرار گرفتن کادرهای جوان در موقعیت های کلیدی حزب"، که مورد بررسی پلنوم قرار گرفت و با اتفاق آراء به تصویب رسید. این دو قرار نیز بعنوان مصوبات پلنوم به ضمیمه اطلاعیه انتشار می یابد.
پلنوم همچنین در مورد کنگره ۵ و جوانب مختلف آن، اظهار نظر کرد.
پلنوم سایر قرارها و قطعنامه ها و دستورات خود را، به دلیل تنگی وقت، از دستور بررسی و تصمیم گیری خارج کرد.
در بخش پایانی پلنوم، انتخاب دبیر کمیته مرکزی، طبق طرح جدید مصوب پلنوم، برگزار شد. برای پست دبیری کمیته مرکزی، ثریا  شهابی و سلام زیجی، کاندید شدند و ثریا شهابی با اکثریت آراء به عنوان دبیر کمیته مرکزی انتخاب شد.
پلنوم سپس وارد انتخابات دفتر سیاسی شد و تعداد سیزده نفر از کاندیداها را بعنوان اعضا دفتر سیاسی انتخاب کرد. اعضا دفتر سیاسی منتخب پلنوم عبارتند از:  
آذر مدرسی، اسد گلچینی، جمال کمانگر٬ حسین مرادبیگی، رحمان حسین زاده، خالد حاج محمدی، رحمت فاتحی٬ سلام زیجی٬ صالح سرداری٬ عبدالله دارابی، فاتح شیخ، محمد فتاحی، مظفر محمدی. 
پلنوم بیست و دوم کمیته مرکزی با اختتامیه کوتاه رفقا رحمان حسین زاده و ثریا شهابی به پایان رسید.
پس از پایان پلنوم، نشست کوتاه دفتر سیاسی، با شرکت اکثریت اعضای دفتر سیاسی و دبیر کمیته مرکزی و هیئت های هر دو حزب کمونیست کارگری عراق و کردستان برگزار شد. در این نشست کوتاه،  دفتر سیاسی انتخاب رئیس دفتر سیاسی را در دستور گذاشت. آذر مدرسی و رحمان حسین زاده کاندید پست رئیس دفتر سیاسی شدند و رحمان حسین زاده با اکثریت آرا به عنوان رئیس دفتر سیاسی انتخاب شد.
دفتر سیاسی در دومین نشست خود، علاوه بر رئیس دفتر سیاسی، تعداد پنج نفر دیگر را بعنوان اعضا هئیت دائم دفترسیاسی با اکثریت آرا انتخاب کرد. اعضا هئیت دائم دفتر سیاسی عبارتند از: جمال کمانگر، حسین مرادبیگی، رحمان حسین زاده، رحمت فاتحی، سلام زیجی، فاتح شیخ.

حزب کمونیست کارگری- حکمتیست
١۸ نوامبر ٢٠١١- ٢٤ آبان ١٣٩٠


-----------------قرار مصوبه پلنوم ۲۲ حزب حکمتیست

در مورد تسهیل شرایط  قرار گرفتن کادرهای جوان در موقعیت های کلیدی حزب

حزب حکمتیست  میراث سنتی ۳۰ ساله در چپ و کمونیسم ایران است که سرمایه عظیمی از رهبران، کادرها و شخصیت های سیاسی، اجتماعی و حزبی را در خود جای داده است.  این حزب، با این سرمایه، با خط متمایز و سیاست های روشن و کمونیستی اش، نقطه امید کمونیسم،  چپ و طبقه کارگر در ایران است.

این حزب بعلاوه از این موقعیت ممتاز نیز برخوردار است، که طیفی از کمونیست های جوان، رهبران مبارزات اجتماعی، و شخصت های چپ و کمونیست در ایران را همراه خود دارد. حضور این طیف جوان در موقعیت رهبری و تصمیم گیری در حزب، به  ضعف سنتی غیبت کادرهای کمونیست و مارکسیست جوان در سوخت و ساز رهبری، خاتمه می دهد . این شانس و فرصت امروز برای حزب حکمتیست وجود دارد که برموانع سنتی در مقابل قرار گرفتن کادرهای جوان در موقعیت تصمیم گیری،  فائق آید.

پلنوم بیست و دو، رهبری آتی حزب را موظف  میکند که موانع پیش پای کادرهای جوان حزب برای ایفای نقش در موقعیت های کلیدی سازمان حزب را رفع، و امر دخالت فعالانه این رفقا در سوخت و ساز رهبری حزب را تسهیل کند.

(قرار با اتفاق آراء به تصویب رسید)

قرار مصوبه پلنوم ۲۲ حزب حکمتیست

بازگرداندن اختیارات سازماندهی حزبی به کمیته کردستان

پیشنهاد دهندگان این قرار، از پلنوم بیست و دوم میخواهد که وظایف و اختیارات سازماندهی حزبی در شهرهای کردستان، به کمیته کردستان بازگردانده شود. چنین تصمیمی با موازین اساسنامه ای حقوق و اختیارات کمیته های اصلی انطباق دارد.

(قرار با اکثریت آراء به تصویب رسید) 


 

Share

 

مسئول سایت حزب

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کمیته خارج کشور حزب حکمتیست

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کمیته کردستان حزب حکمتیست
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دفتر مرکزی حزب حکمتیست

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Tel:+46762349683