A+ A A-

راه برونرفت حزب حکمتیست از وضعیت کنونی

Share

در تاریخ ۲٧ دسامبر ۲٠١١ اکثریت کمیته مرکزی حزب حکمتیست از دبیر کمیته مرکزی درخواست کرد پلنوم فوق العاده را فراخوان دهد. ضرورت سیاسی این درخواست، عبور دادن حزب حکمتیست از تنش و بحرانی بود که با بیانیه ١۴ دسامبر ۲٠١١ جمع اقلیت دفتر سیاسی به آن تحمیل شده بود. اختلاف نظر سیاسی در حزب ما و هر حزب سیاسی جدی طبیعی است. اختلافات سیاسی موجود در رهبری حزب حکمتیست، کوچکترین توجیهی برای زیر پا گذاشتن اصول سازمانی حزب نیست. تاکید اکثریت کمیته مرکزی بکارگیری عالیترین ارگان رهبری حزب در فاصله دو کنگره برای رسیدن به توافق بر سر راه برونرفت حزب از تنش جاری بود. در این راستا تاکید کردیم که توافق بر سر تدارک انتخابات کنگره و برگزاری کنگره حزب در مرکز پلنوم فوق العاده قرار گیرد. با وجود تاکیدات روشن ما بر ضرورت سیاسی و حزبی این پلنوم، دبیر کمیته مرکزی از فراخواندن آن سر باز زد و با کناره گیری از پست خود، رسما از وظیفه ای که در پلنوم ۲۲ به عهده گرفته بود شانه خالی کرد. بعلاوه به کمپین جمع اقلیت دفتر سیاسی برای تحریم این پلنوم قانونی پیوست. طبق قرار اساسنامه ای مصوب مهرماه ١۳۸٥- اکتبر ۲٠٠٦: "شرکت اعضای کمیته های حزبی در جلسات رسمی کمیته های خود، یک وظیفه پایه ای آنها است". به رغم دعوت اکثریت کمیته مرکزی از دبیر مستعفی کمیته مرکزی، جمع اقلیت دفتر سیاسی و دیگر اعضای کمیته مرکزی برای شرکت در پلنوم قانونی کمیته مرکزی، آن رفقا متاسفانه به وظیفه پایه ای خود پایبند نماندند. با این وصف، پلنوم فوق العاده کمیته مرکزی در اول و دوم بهمن ١۳۹٠ (۲١ و ۲۲ ژانویه ۲٠١۲) برگزار شد و با بررسی همه جانبه تنش و بحران ایجاد شده و پیامدهای مخرب آن، بر راهکارهای زیر برای برونرفت از وضعیت کنونی تاکید کرد:


١- دفاع از حزبیت و پایبندی به حرمت و رسمیت ارگانهای حزبی، وظیفه پایه ای هر کادر و عضو حزب و بیش از همه وظیفه اعضای کمیته مرکزی است. دور زدن ارگانهای حزبی ممنوع است. پلنوم بر پایبندی محکم به سنت حزبیت کمونیستی، ساختارهای حزبی و اصول سازمانی حزب تاکید مجدد میگذارد و رهبری و کادرها و اعضای حزب را به پافشاری محکمتر بر حزبیت فرا میخواند. اختلاف سیاسی در حزب سیاسی، امری واقعی و طبیعی است. پلنوم بر وجود اختلاف سیاسی جدی در رهبری حزب واقف است. دفتر سیاسی علاوه بر وظیفه دفاع از حزبیت و موازین و پرنسیپهای حزبی، موظف است مکانیسمها و ابزارهای حزبی پیشبرد اختلافات سیاسی درون رهبری حزب را نیز تامین کند.


۲- کنگره پنجم حزب مقطع تعیین کننده عبور از تنشهای سیاسی و تشکیلاتی ایجادشده در حزب و تعیین تکلیف اختلافات اخیر درون دفتر سیاسی است. طبق بند ١٠ اصول سازمانی حزب حکمتیست، کنگره از نمایندگان سازمانهای حزبی تشکیل میشود که به رای مستقیم اعضای این سازمانها انتخاب شده اند. پلنوم فوق العاده کمیته مرکزی، دفتر سیاسی را موظف میکند که در چارچوب موازین مصوب پلنوم ۲۲ و همین پلنوم، بلافاصله انتخابات کنگره پنجم را برگزار کند و در اسرع وقت ممکن کنگره را فرابخواند. پلنوم فوق العاده جمع اقلیت دفتر سیاسی، همه اعضای کمیته مرکزی و کادرها و اعضای حزب را به شرکت در پروسه انتخابات کنگره پنجم و حضور در کنگره قانونی متکی بر انتخابات مستقیم نمایندگان سازمانهای حزب فرامیخواند. تجمع اعلام شده اقلیت دفتر سیاسی زیر نام "کنگره"، خارج از دایره ساختار و اصول سازمانی حزب حکمتیست است.

 

۳- با توجه به عدم حضور جمع اقلیت دفتر سیاسی و تعدادی از اعضای کمیته مرکزی در پلنوم، تعیین تکلیف در مورد اختلافات درون دفتر سیاسی و حکمیت درباره پلاتفرم سیاسی عملی هیات دائم دفتر سیاسی به عالیترین مرجع حزبی یعنی کنگره قانونی حزب واگذار میگردد.

 

۴- پلنوم فوق العاده حکمیت درباره عملکردهای جمع اقلیت دفتر سیاسی از ١۴ دسامبر ۲٠١١ به بعد را به کنگره قانونی حزب واگذار میکند.


٥- با توجه به غیاب دبیر مستعفی کمیته مرکزی در پلنوم، رسیدگی به عملکرد او در فاصله پلنوم ۲۲ تا مقطع استعفا، به کنگره محول میگردد.


٦- پلنوم، کمیسیونی از اعضای کمیته مرکزی را برای رسیدگی به شکایات مرتبط با اختلافات اخیر و تقدیم گزارش آن به کنگره پنجم انتخاب میکند.


٧- با توجه به قریب الوقوع بودن کنگره حزب، پلنوم فوق العاده، انتخابات را در دستور نمیگذارد.


پلنوم فوق العاده کمیته مرکزی حزب حکمتیست
دوم بهمن ١۳۹٠ (۲۲ ژانویه ۲٠١۲)

Share

 

مسئول سایت حزب

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کمیته خارج کشور حزب حکمتیست

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کمیته کردستان حزب حکمتیست
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دفتر مرکزی حزب حکمتیست

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Tel:+46762349683