A+ A A-

پلنوم بیست و پنجم حزب کمونیست کارگری- حکمتیست با موفقیت برگزار شد

Share

  

DSC02393

روزهای 27-28و 29 مرداد 1391 برابر با (17-18-19 اوت 2012 ) پلنوم بیست و پنجم حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست با شرکت اکثریت بالای اعضای کمیته مرکزی و علی البدلهای منتخب کنگره پنجم حزب برگزار شد. پلنوم ابتدا با سرود انترناسیونال و یک دقیقه سکوت به یاد جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم شروع به کار کرد. سپس پلنوم آیین نامه و دستورهای نشست را به تصویب رساند. دستورهای پلنوم عبارت بودند از :

 

1-گزارش و ارزیابی از کارکرد حزب
2-مولفه های جدید اوضاع سیاسی ایران
3- ناسیونالیسم کرد و تحولات منطقه
4-پانل گارد آزادی
5- طرح افزایش ساعات کار تلویزیون
6-نقشه عمل حزب تا پلنوم آتی
7-حزب سیاسی مدرن
8- قرار و قطعنامه ها
9- انتخابات

 

در دستور اول، گزارشات کتبی هیئت دایم و کمیته های اصلی حزب و کارکرد دفتر سیاسی از کنگره پنجم تا مقطع پلنوم مورد بررسی قرار گرفتند. در این بخش ابتدا رئیس دفتر سیاسی، رحمان حسین زاده اقدامات اصلی فعالیت حزب را از مقطع کنگره پنجم تا پلنوم بیست و پنجم را یادآوری کرده و اشاره کردند که در میان مجموعه وظایف، جوابگویی سیاسی به تحولات سیاسی مهم در خاورمیانه و در ایران و اتخاذ مواضع شفاف و متمایز در قبال آنها و به موازات آن سروسامان دادن مجدد به سازمانهای حزب و کمیته های اصلی حزب دو محور اصلی فعالیت موثر حزب در دوره گذشته بوده است. این اقدامات باعث شد حزب حکمتیست با صلابت تمام پیامدهای تخریب تحزب کمونیستی توسط اقلیت انحلال طلب را پشت سر بگذارد و با آمادگی بیشتر به مصاف وظایف آینده برود. رحمان حسین زاده تاکید کردکه این سطح از فعالیتها اگر چه جوابگوی سطحی از نیازهای سیاسی و سازمانی جنبش و تحزب کمونیستی ما بوده است، اما هنوز جوابگوی بسیاری از گرهگاههای جنبش طبقاتی پیش روی ما نیست. ایشان با اشاره به پروبلماتیکهای سیاسی، پراتیکی جواب نگرفته پیش روی جنبش و حزب ما بر این مسئله انگشت گذاشت که حزب حکمتیست و رهبری منتخب پلنوم باید جوابگوی مصافهای اساسی دوره آینده باشد، به نحوی که حزب در عرصه سیاست ایران نقش شایسته خود را ایفا کند و الهام بخش بدیل کمونیستی و برجسته کردن آن در جامعه باشد. 

 

در ادامه مبحث گزارش، دبیر کمیته مرکزی، صالح سرداری در گزارش خود به پلنوم، ضمن ارائه ارزیابی مثبتی از فعالیت دوره گذشته، بر ناکافی بودن این سطح از فعالیت برای حزب سیاسی کمونیستی مدعی قدرت سیاسی در جامعه تاکید کرد و اعلام کرد، در دوره آینده باید پتانسیل و ظرفیتهای بالای حزب برای جوابگویی به این وظایف سازمان داده شود.


در مبحث گزارش و ارزیابی اعضای پلنوم در مورد جنبه های مختلف فعالیت حزب و کارکرد هیئت دایم و دفتر سیاسی از مقطع کنگره تا پلنوم، وضعیت حزب و مهمترین موئلفه ها و مسائلی که حزب حکمتیست و بویژه رهبری حزب با آن درگیر بوده، بحث و اظهار نظر کردند. شرکت کنندگان در پلنوم ضمن تاکید بر اینکه حزب حکمتیست کماکان مواضع و سیاست و پراتیک متمایز کمونیستی را در قبال تحولات پیچیده پیش رو نمایندگی کرده و مهمتر اینکه در مقابل انحلال طلبی در جنبش کمونیسم کارگری سد محکمی ایجاد کرده، بر خلاء و نارساییهای جدی در کار حزب هم انگشت گذاشتند و توقعات و انتظارات قابل تحقق دوره آینده را برشمردند.


مبحث دوم بررسی مولفه های جدید اوضاع سیاسی بود. رفیق فاتح شیخ بر اساس متن اولیه سندی که به پلنوم ارائه کرده بود، بحث را معرفی کرد. فاتح شیخ بر این نکات انگشت گذاشت: جامعه ایران درگیر بحرانهای مرکب و عمق یابنده است. اقتصاد ایران علاوه بر تناقضات و تنگناهایی که بیش از سه دهه به دوش کشیده با بازتاب بحران سرمایه داری جهان هم روبروست و تحریمها هم بحران آن را تشدید کرده است. پیامدهای مشقتبار این اوضاع از گرانی سرسام آور تا تبدیل بیکاری به یک فاجعه اجتماعی، بر معیشت طبقه کارگر و اکثریت مردم فشار سنگین وارد آورده است. تحولات یکسال و نیم اخیر منطقه بر متن جدال قدرت امپریالیستها بر سر تقسیم مجدد جهان، موقعیت جمهوری اسلامی در صفبندی کشورهای منطقه را تضعیف کرده است. حزب ما بعنوان بخشی از جنبش کمونیستی طبقه کارگر باید به مولفه های جدید پاسخهای جدید بدهد، بر مبنای افق و استراتژی انقلاب کارگری، با در دست گرفتن سیاستهای کمونیستی کارگری در قبال تحولات جاری و با کسب آمادگی بیشتر در نبردهای طبقاتی بر سر قدرت سیاسی دخالت کند.


اعضای پلنوم با دخالت فعال جنبه های مهم دیگری از بحث را تکمیل کردند. پلنوم از دفتر سیاسی حزب خواست در اسرع وقت در پرتو بحثهای مطرح شده بیانیه علنی روشنی را در مورد مولفه های جدید اوضاع سیاسی منتشر کند.

دستور سوم پلنوم، ناسیونالیسم کرد و تحولات منطقه بود. این مبحث از جانب هیئت اجرایی کمیته کردستان در دستور پلنوم گذاشته شد. عبدالله دارابی دبیر کمیته کردستان حزب در معرفی بحث، به این واقعیت اشاره کردکه در متن تحولات منطقه و به هم خوردن تناسب قوای دولتها و نیروهای منطقه ای، ناسیونالیسم کرد بیشترین بهره را برده و بر بستر شکافهای بوجود آمده، تناسب قوا به نفع این جنبش ارتجاعی چرخیده، که عواقب زیانبار آن بر زندگی کارگر و مردم زحمتکش مشهود است. حاکمیت ناسیونالسم کرد در کردستان عراق نمونه گویای آن است. معرف بحث و اعضای پلنوم که در این مبحث دخالت کردند، بر ضرورت قد علم کردن صف کمونیستی و کارگری در تقابل با جنبش ناسیونالیسم کرد و احزاب اصلی آن پافشاری کردند. بر این واقعیت تاکید کردند که کمونیسم در کردستان ایران و حزب حکمتیست و تشکیلات کردستان آن نقش ویژه ای بر عهده دارند. این مبحث با این نتیجه به پایان رسید که در آینده نزدیک در نشستی مشترک هیئت دایم دفتر سیاسی و هیئت اجرایی کمیته کردستان، بار دیگر چارچوب سیاسی و عملی کار کمونیستها و حزب را در کردستان تدوین کرده و با اختصاص انرژی و نیروی موثر، تلاش کنند تا بار دیگر جریان کمونیستی به مثابه نیروی موثر در صحنه جامعه ابراز وجود کند.


مبحث بعدی پلنوم گارد آزادی بود. پانلیستهای این مبحث رفقا سلام زیجی، حسین مرادبیگی و عبدالله دارابی در مورد جایگاه گارد آزادی در فعالیت حزب و چارچوب کار آن در دوره آتی نقطه نظرات خود را طرح کردند. علیرغم وجود تاکیدات مختلف در این مبحث، فصل مشترک بحث پانلیستها و اعضای پلنوم که در این مبحث شرکت کردند، تاکید بر این مسئله بود که در دوره آتی گارد آزادی به مثابه اهرم سازمانیافته دفاع از خود مردم در محل کار و زیست شکل گرفته و گسترش یابد. حزب با سازماندهی مناسب و با اختصاص نیرو بر احیای این عرصه فعالیت کمک جدی کند.

 

افزایش ساعات کار تلویزیون یکی دیگر از دستورهای پلنوم بود. در این مبحث جمال کمانگر دبیر کمیته تبلیغات حزب در معرفی طرح ارائه شده به پلنوم، به طور مشخص بر ملزومات مالی و تامین امکانات فنی و نیروی پرسنلی افزایش ساعات کار تلویزیون تاکید کرد. در ادامه همایون گذارگر مسئول کمپین تامین مالی تلویزیون، ضمن گزارش میزان کمک مالی جمع شده تاکنونی، پیشنهادات خود برای تامین هزینه افزایش ساعات تلویزیون را با پلنوم طرح کرد. حاضرین در پلنوم فعالانه در این مبحث شرکت کرده و از پیشنهادات طرح شده استقبال کردند.

 

دستور ششم پلنوم، عبارت بود از نقشه عمل حزب تا پلنوم بیست و ششم. چارچوب نقشه عمل از قبل در اختیار اعضای پلنوم قرار گرفته بود. این نقشه عمل در پرتو پلاتفرم سیاسی عملی حزب مصوب کنگره پنجم تدوین شده است. رحمان حسین زاده ضمن معرفی محورهای اصلی نقشه عمل رهبری حزب، به این مسئله اشاره کرد که نقشه عمل ارائه شده ابزار هدفمند کردن ابعاد مختلف حیات سیاسی و پراتیکی حزب ما در دوره آتی است. بر این اساس باید تلاش کرد حزب حکمتیست بار دیگر در متن جدالهای سیاسی تعیین کننده تحولات ایران حضور موثر پیدا کند. بار دیگر به حزب در دسترس و قابل انتخاب کارگر و فعال کمونیست و انسان آزادیخواه و برابری طلبی تبدیل شود که بخواهد فعالیت خود را به جنبش و حزب ما گره بزند. پلنوم کلیت نقشه عمل ارائه شده را تصویب کرد و تدقیق نهایی آن را در پرتو مباحث ارائه شده در پلنوم به هیئت دایم سپرد.

 

مبحث هفتم پلنوم، حزب مدرن سیاسی توسط حسین مراد بیگی (حمه سور) به پلنوم ارائه شد. در معرفی این بحث مولفه های مهمی از حزبیت سیاسی مدرن مطرح شد. حاضرین در پلنوم در سخنان خود در تکمیل بحث، به جنبه های مهم دیگری از حزبیت سیاسی پرداختند. بنا به اهمیت موضوع قرار شد این مبحث تا نتیجه گیری کاملتر به شکل سمیناری و یا نوشتاری ادامه پیدا کند.

 

در پلنوم بیست و پنجم سمیناری از جانب رفیق آزاد زمانی تحت عنوان "مجمع عمومی و شورا راهبردهای اجتماعی و پایه ای حزب کمونیستی کارگری" برگزار شد. آزاد زمانی در این مبحث بر ضرورت سیاسی و مطلوبیت عملی مجمع عمومی و شورا به عنوان آلترناتیو سازماندهی توده ای کارگری در جنبش طبقه کارگر تاکید کرد. در جواب مخالفین و منتقدین کارگرپناه مجمع عمومی و شورا بر نکات مهمی تاکید گذاشت. تاکید کرد که حزب حکمتیست با تمرکز بیشتری این عرصه را مورد توجه جدی قرار دهد. رفقای حاضر در سمینار فعالانه در این مبحث شرکت کردند و با طرح نظرات خود به تکمیل و پربار کردن سمینار کمک جدی نمودند.

 

پایان بخش پلنوم انتخابات بود. ابتدا رفیق صالح سرداری به اتفاق آرای پلنوم به عنوان دبیر کمیته مرکزی انتخاب شد.
پلنوم سپس وارد انتخابات دفتر سیاسی شد و تعداد چهارده نفر را از میان کاندیداها بعنوان اعضای دفتر سیاسی انتخاب کرد. اعضای دفتر سیاسی منتخب پلنوم عبارتند از:


1-ابراهیم باتمانی 2-آزاد زمانی 3-بهزاد جواهری 4-جمال کمانگر5-حسین مرادبیگی6- رحمان حسین زاده7- رحمت فاتحی8- سعید آرمان9- همایون گدازگر10- سلام زیجی11-عبدالله دارابی12-فاتح شیخ13- ملکه عزتی14- ناصر مرادی.

 

پلنوم بیست و پنجم کمیته مرکزی با سخنان اختتامیه دبیر کمیته مرکزی رفیق صالح سرداری به پایان رسید.


پس از پایان پلنوم، نشست کوتاه دفتر سیاسی برگزار شد. در این نشست رحمان حسین زاده به اتفاق آرا به عنوان رئیس دفتر سیاسی انتخاب شد.سپس برای انتخاب 6 عضو هیئت دایم انتخابات به عمل آمد. از میان کاندیداها، رفقا جمال کمانگر٬ حسین مرادبیگی، رحمت فاتحی٬ سلام زیجی٬ عبدالله دارابی، فاتح شیخ انتخاب شدند.

 

حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست
دوم شهریور 1391- (23 اوت 2012 )

 

 

تصاویری از پلنوم 25 را مشاهده نمائید.

 

 

 

 

 

Share

 

مسئول سایت حزب

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کمیته خارج کشور حزب حکمتیست

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کمیته کردستان حزب حکمتیست
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دفتر مرکزی حزب حکمتیست

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Tel:+46762349683