A+ A A-

پلنوم ٢۸ کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری- حکمتیست برگزار شد

Share

روزهای چهارم و پنجم آبان ١۳۹٢ برابر با ٢٦ و ٢٧ اکتبر ٢٠١۳، پلنوم ٢۸ کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست با شرکت اکثریت اعضاء برگزار شد. پلنوم با سرود انترناسیونال و دقیقه ای سکوت به یاد جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم آغاز شد. حضور رفیق حسین مرادبیگی حمه سور در پلنوم پس از یک دوره معالجات پزشکی، با احساسات گرم و ابراز شادمانی شرکت کنندگان پلنوم مورد استقبال قرار گرفت.


 فاتح شیخ دبیر کمیته مرکزی به گرمی به رفیق حمه سور خوشامد گفت و با آرزوی بهبودی کامل برایش، از جانب پلنوم از زحمات و احساس مسئولیت بالای رفقا سعید آرمان، رئوف افسایی و جمال کمانگر که به عنوان یک تیم همکار در این مدت رفیق حمه سور را یاری داده اند قدردانی کرد. پلنوم کمیته مرکزی در ادامه، با توجه به کناره گیری عضو اصلی خود، رفیق آزاد زمانی، اولین عضو علی البدل، رفیق رزا پرتو را به عنوان عضو اصلی کمیته مرکزی جایگزین کرد.
پلنوم سپس آیین نامه نشست را با یک مورد اصلاح و دستورهای پلنوم را به شرح زیر به تصویب رساند:
١- گزارش و ارزیابی از فعالیتهای حزب و کارکرد دفتر سیاسی و رهبری حزب
٢- مناسبات جمهوری اسلامی با دولتهای آمریکا و غرب
۳- بررسی سازماندهی رهبری حزب حکمتیست
۴- مالی و تلویزیون
٥- جمعبندی از سیاست حزب حکمتیست  درباره مناسبات با احزاب و جریانات چپ
٦- قرارها و قطعنامه ها
٧- انتخابات
در دستور اول پلنوم، علاوه بر گزارشهای کتبی رئیس دفتر سیاسی و کمیته های اصلی حزب که از قبل در اختیار اعضای کمیته مرکزی گذاشته شده بود، ابتدا رئیس دفتر سیاسی، رحمان حسین زاده توضیحاتی پیرامون مهمترین اقدامات و فعالیتهای حزب از مقطع کنگره ششم تا پلنوم ٢۸ به نشست ارائه کرد و بر پیشرویهای این دوره و همچنین کمبودهای کار انگشت گذاشت. سپس دبیر کمیته مرکزی فاتح شیخ در گزارش خود از فعالیتهای حزب و کارکرد دفتر سیاسی در دوره بعد از کنگره ششم، با تقدیر از پیشرویهای این دوره فعالیت دفتر سیاسی و هیات دائم آن، بویژه در عرصه های سیاست و تبلیغات و فعالیتهای خارج کشور، علت عدم انجام بعضی از پروژه های مصوب و کندی پیشرفت کار دفتر سیاسی را جویا شد و تاکید کرد که رهبری حزب میبایست تلاشهای بیشتر و نقشه مندتری را برای بالا بردن امکانات حزب مطابق توقعات و پروژه های آن به عمل آورد. در مبحث گزارش، اعضای کمیته مرکزی حاضر در پلنوم، فعالانه در مورد جوانب متنوع فعالیت کمیته های اصلی حزب و همچنین کارکرد دفتر سیاسی و هیئت دائم در دوره پنج ماهه گذشته بحث و اظهار نظر کردند و ضمن تاکید بر پیشرویهای سیاسی حزب در این دوره، توقعات و انتظارات خود برای رفع کمبودها و کندی پیشرفت کار در دوره آینده را مطرح کردند. در این بخش از نشست رفیق حمه سور ضمن ارائه گزارشی از پروسه مثبت معالجات تاکنونی خود، بار دیگر از همه آشنایان و دوستان و شخصیتهای سیاسی و اجتماعی  و اعضای حزب که از طرق مختلف در این دوران جویای حال او بوده اند، عمیقا قدردانی کرد. سپس در چارچوب گزارش و ارزیابی بر مسائل سیاسی تاکید گذاشت که حزب حکمتیست در جدال طبقاتی پیش رو لازمست جوابگوی آنها باشد.

مبحث دوم دستور پلنوم مناسبات جمهوری اسلامی با دولتهای آمریکا و غرب بود. در این مبحث رحمان حسین زاده متن بیانیه پیشنهادی هیات دائم به پلنوم را معرفی کرد. در ادامه، جوانب مختلف این مناسبات و همچنین بیانیه پیشنهادی به تفصیل توسط شرکت کنندگان پلنوم بررسی شد. کلیت بیانیه به تصویب رسید و تکمیل و انتشار آن به دفتر سیاسی حزب واگذار گردید.
در مبحث سازماندهی رهبری حزب، قرارهایی که از قبل برای بهبود سازماندهی و شیوه کار رهبری در اختیار اعضای کمیته مرکزی گذاشته شده بود، بررسی شد و پلنوم یک ماده واحده الحاقی به سند مصوب پلنوم ٢٢ (نوامبر ٢٠١١) را به تصویب رساند. طبق این ماده الحاقی، دفتر سیاسی دخالت فعالانه تری در حیات سیاسی و پراتیک حزب خواهد کرد، نام هیات دائم دفتر سیاسی به هیات اجرائی دفتر سیاسی بدل میشود و اختیارات آن در چارچوب مصوبات جلسات دفتر سیاسی محدود میماند.

در مبحث مالی و تلویزیون اقدامات مشخصی در راستای بالا بردن امکانات مالی حزب و ضمانت تامین هزینه تلویزیون هرروزه حزب به تصویب رسید.

دستور بعدی پلنوم جمعبندی از سیاست حزب حکمتیست  درباره مناسبات با احزاب و جریانات چپ بود که توسط فاتح شیخ معرفی گردید. در این مبحث اعضای پلنوم در بررسی و جمعبندی پراتیک رهبری حزب در این عرصه فعالانه مشارکت کردند و پس از تبادل نظرات، پلنوم تصویب کرد که دفتر سیاسی، سیاست حزب در این عرصه را بر اساس اسناد مصوب با جدیت پیگیری کند. در پایان این مبحث قراری به تصویب رسید.  

در بخش قرار و قطعنامه ها، اسناد و قرارهای پیشنهادی به پلنوم توسط اعضای پلنوم بررسی شدند و تعدادی از آنها به تصویب رسیدند.

در جوار پلنوم سیاوش دانشور سمیناری در مورد "دورنما و  چهارچوب فعالیت و سازمان نظامی حزب" برگزار کرد. سیاوش دانشور بحث خود در این مورد را معرفی کرد و حاضرین در سمینار هم نقطه نظرات خود را  بیان کردند.

در جریان پلنوم در واکنش به جنایت وحشیانه جمهوری اسلامی در اعدام تعدادی از زندانیان زندانهای زاهدان و ارومیه، پلنوم طی اطلاعیه ای از این جنایت شنیع ابراز انزجار نمود و آن را به شدت محکوم کرد.

بند آخر دستور پلنوم برگزاری انتخابات بود. پلنوم به اتفاق آرا فاتح شیخ را به عنوان دبیر کمیته مرکزی انتخاب کرد. در انتخابات دفتر سیاسی از میان کاندیداها، نوزده نفر به عضویت دفتر سیاسی برگزیده شدند که عبارتند از: آذر ماجدی، اسماعیل ویسی، بهزاد جواهری، جمال کمانگر، رحمان حسین زاده، رحمت فاتحی٬ رضا دانش، رضا کمانگر، سعید آرمان، سلام زیجی٬ سیاوش دانشور، صالح سرداری، عبدالله دارابی، علی جوادی، علی مطهری، محمود احمدی، ملکه عزتی، ناصر مرادی و نسرین رمضانعلی.

پلنوم ٢۸ کمیته مرکزی حزب حکمتیست پس از دو روز کار فشرده و ثمربخش با سخنان اختتامیه فاتح شیخ به پایان رسید. دبیر کمیته مرکزی گفت اولین پلنوم بعد از کنگره ششم مشخصات تجمع رهبری یک حزب سیاسی واقعی را داشت. از گزارش و ارزیابی جدی تا دستورهای سیاسی و سازمانی کنکرت، این پلنوم با دخالت و همفکری فعال اعضای کمیته مرکزی در فضایی شاد و صمیمانه، سرشار از خوشبینی و اتحاد سیاسی و استقلال فکری، مباحث خود را پیش برد و به نتیجه رساند. دبیر کمیته مرکزی مجددا از رفقایی که مسئولیت برگزاری پلنوم را به عهده گرفتند سپاسگزاری کرد و پلنوم با سرود انترناسیونال پایان یافت. در نشست کوتاه دفتر سیاسی در جوار پلنوم، رحمان حسین زاده به اتفاق آرا به عنوان رئیس دفتر سیاسی انتخاب شد. تعیین حدود و اختیارات هیئت اجرایی دفتر سیاسی و انتخاب آن به جلسه آتی دفتر سیاسی موکول شد که به زودی برگزار میشود.
 
حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست
نهم ابان ١۳۹٢ (۳١ اکتبر ٢٠١۳)
***
ماده واحده الحاقی بر سند سازماندهی رهبری حزب حکمتیست (مصوب پلنوم ٢٢ کمیته مرکزی حزب)

از آنجاکه
اولا دفتر سیاسی و هیات دائم آن طی یک سال و نیم گذشته موفق به تامین یک رهبرى جمعى نشسته و متمرکز در يک جغرافياى واحد که بطور دائمى در راس حزب حضور دارد نشده است،
ثانیا با توجه به اهمیت تحولات سیاسی جاری در ایران، دخالت فعالانه تر کل دفتر سیاسی در امر رهبری حزب ضرورت و مبرمیت بیشتری یافته است،
پلنوم ٢۸ کمیته مرکزی تصویب میکند که ماده واحده الحاقی زیر به سند سازماندهی رهبری حزب حکمتیست (مصوب پلنوم ٢٢ کمیته مرکزی حزب) اضافه شود:
ماده واحده- به منظور اتخاذ سیاستهای جاری حزب، دفتر سیاسی در فاصله جلسات حضوری خود هر دو هفته یکبار جلسه اینترنتی برگزار میکند. جلسات حضوری دفتر سیاسی دو ماه یکبار برگزار میشود. اختیارات هیات دائم دفتر سیاسی در چارچوب مصوبات جلسات انترنتی و حضوری دفتر سیاسی محدود میماند و نام هیات دائم دفتر سیاسی به "هیات اجرائی دفتر سیاسی" تبدیل میشود. چارچوب وظایف و اختیارات هیات اجرایی دفتر سیاسی در سند جداگانه تدقیق میشود. به علاوه دفتر سیاسی موازین عملی -اجرایی ویژه جلسات انترنتی خود را در سندی دیگر تدوین میکند.
مصوب پلنوم ٢۸ کمیته مرکزی حزب حکمتیست- ٢٧ اکتبر ٢٠١۳

٢٠١۳

Share

 

مسئول سایت حزب

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کمیته خارج کشور حزب حکمتیست

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کمیته کردستان حزب حکمتیست
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دفتر مرکزی حزب حکمتیست

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Tel:+46762349683