A+ A A-

در انتخابات آزاد، موسوی و جنبش سبز برنده نخواهند شد

Share

 

 


در حاشیه افاضات عبدالله مهتدی
در انتخابات آزاد،  موسوی و  جنبش سبز برنده نخواهند شد
سایت روز اخیرا مصاحبه ایی با عبداله مهتدی کرده و در این مصاحبه این سایت تلاش کرده است همانند سخنگویان جمهوری اسلامی، کمونیستها و آزادیخواهان کردستان را که در سه دهه اخیر برای آزادی و رفاه مردم، مبارزه خستگی ناپذیری را پیش برده اند و در این راه هزاران قربانی و زندان و شکنجه را متحمل شده اند بعنوان تفنگداران مسلحی که کارشان سر بریدن و آدم کشتن و تروریست بوده اند به مردم معرفی کنند. در حالیکه تمام  جنایاتی که بما وصل کرده اند هزاران بار بیشتر از آن بوسیله خود سران فعلی حکومت و سران سبز رانده شده از قدرت  در کردستان در این سه دهه انجام گرفته است. اتهاماتی که سالهاست جنایتکاران رژیم برای سرکوب کارگران و مردم آزادیخواه در ایران بعنوان بخشی از سرکوب رژیم و توجیه  این سرکوبگریها بکار گرفته میشود. سایت روز هم آگاهانه این را مطرح میکند که جنایات سران سبز را که معماران و مجریان آن بودند را با این نوع تبلیغات توجیه کنند. غافل از اینکه سران سبز آبرو باخته تر از آنند که با این تبلیغات پا خورده بتوانند جنایت خود را توجیه کنند و باید در روز خود جوابگوی این جنایتشان باشند. البته برای مبرا کردن سران سبز از این جنایت چه شخصی میتواند صلاحیت دارتر از عبداله مهتدی باشد.  فردی که بیش از همه و چون همیشه میتواند به دنبالچه مرتجعین تبدیل شود و به همین دلیل هم است که او مورد مهر رسانه ها و جریانات جنایتکار و بورژوا و اسلامی قرار گرفته است.

سرتیتر  بالا (پیروز انتخابات آزاد در ایران موسوی است)    از عبداله مهتدی در مصاحبه با سایت روز است. باید این نکته بسیار ابتدایی را به این کلاش سیاسی تفهیم کرد که در انتخابات آزاد این موسوی و کروبی و جنبش سبز و سران و پادوهایی همچون شما نیستید که پیروز میشوید، این کمونیستها و ازادیخواهان و برابری طلبان خواهند بود که بطور قطع پیروز میشوند.انتخاباتاتی مانند 22 خرداد 88 را هم آزاد نامیدن  فقط سبقت گرفتن از موسوی برای دریوزگی شخصیت های بی مایه و سیاست باز و عوامفریب است.

البته این اولین بار نیست که ایشان آستانبوس درگاه سران سبز شده بقول خودش از همان روز اول لباس کردی با شل سبز و شمشیر علی را که از رو بسته همراه جنبش سرمایه داران سبز تصمیم گرفته برای به پیروزی رساندن این جنبش تمام توان خود همراه با دسته ایی20، 30 نفر از پیشمرگانی که دارد بکار گیرد. عبداله مهتدی بعد از اینکه متوجه شد که  سیاستهای ارتجاعیش در بین کمونیستها به غیر از رسوایی چیز دیگری را برای ایشان به ارمغان نمیاورد راه خود را جدا کرد و از آن زمان علیرغم تمام سرخوردگی هایش بار ها خود و گذشته خود را تحقیر و نفرین کرده تا شاید در بین هم جنبشیهایش جایگاهی کسب کند. در این رابطه از خود جانفشانیهای زیادی نشان داده ولی تا کنون کسی برای ایشان تره ایی خرد نکرده است. واقعیت های مبارزه کارگران و مردم انقلابی همراه کمونیستها در کردستان رسیدن به این آرزو را بطور یقین برایش بیشتر ناممکن میکند. تاریخ جانفشانیهای مهتدی در این رابطه پر از شکست و ناامیدی است که میشود همه این شکستها و ناامیدیها را در نوشته هایش رفتارش و حتی سیمای ورشکسته سیاسی اش دید. عبداله مهتدی میتوانست مانند ناسیونالیستهای بغل دستیش در احزاب دیگر در چهارچوب سیاستهای ناسیونالیستیش برای خودش ارزش قائل میشد و خود را تا این حد تحقیر نمیکرد. لازم نبود که برای پیشی گرفتن از بقیه سران ناسیونالیست خود را تا این حد ارزان بفروشد. اما برای پیشی گرفتن از آنها چه راهی غیر از این دلقک بازی ها برای مهتدی باقی مانده است؟ متاسفانه کسانی هم که دور عبداله مهتدی را گرفته اند به نظر میرسد که به این وضع گرفتار شده اند در غیر اینصورت حتما گوشزدی میکردند و ریتمش را پایین میاوردند! در چند سال اخیر مهتدی وقتی از مذاکره با مامورین پادوی  اطلاعات نا امید شد، وقتیکه تماس با سربازان و درجه داران امریکایی که ایشان قول داده بود تفنگدارشان شود، این هم آبی براش گرم نکرد، به جنبش سبز رو آورده به این امید شاید این آخرین تیر خلاصی که دارد به خودش میزند براش نان و آبی شود. باید به مهتدی گفت که اگر در نشستهای شما با ماموران اطلاعات و سربازان امریکای کمی شانس داشتید در این یکی بیشتر از قبل رسواتر میشوید. زیرا که در کردستان با صفی وسیع از آزادیخواهان و کمونیستها طرف هستید که این اجازه را به شما و جنبش سبزتان نخواهند داد که بار دیگر با کلاهبرداری و شیادی سیاسی سر مردم شیره بمالید. شاید توانسته باشید سر مصاحبه کننده سایت روز در مورد شخصیت خود کلاه بگذارید ولی برای کارگران اگاه  و مردم آزادیخواه کردستان که در مقاطع تاریخی امتحان خود را پس داده اید با این افاضاتت فقط بیشتر خود را تحقیر میکنید و شک دارم همان دسته پیشمرگی هم که دارید را بتوانید گول بزنید.

عاقبت یک دلال و ورشکسته سیاسی

ایشان در این مصاحبه طولانی به مسائل زیادی در مورد کردستان از جمله حمله جانیان رژیم در 28 مرداد1358 که مجریان آن همین سران جنبش سبز بودند، حل مسئله ملی در کردستان، جایگاه جنبش سبز و غیره پرداخته که ارزش جواب دادن را ندارد و بارها این خزعبلات ایشان در مناسبت های متفاوت جواب گرفته است. در این نوشته به چند نکته در مصاحبه ایشان اشاره کوتاهی خواهم کرد. ایشان میفرمایند که علت اینکه مردم کردستان از جنبش سبز پشتیبانی نکرده اند این است که فضای کردستان امنیتی است. باید به مهتدی گفت که کارگران و مردم آزادیخواه در کردستان از همان روز اول به این آگاه بودند که جنبشی که شکل گرفته جنبش سرمایه دارانه و کاملا در ضدیت با منافع آنهاست و اگر بقول شما در "انتخابات آزاد" موسوی نور چشمی شما برنده شود سهم کارگر و زحمتکش  فقر و فلاکاتشان بیشتر از آن خواهد بود که در حال حاضر جنایتکار جمهوری اسلامی به آنها تحمیل کرده است. خفقان و سرکوب زنان و جوانان بیشتر و آزادی های سیاسی بنا به نیازهای نظام و سیستم سرمایه داری که در ایران بلافاصله باید با سرکوب و دیکتاتوری تامین شود محدود تر میشود. شما از سر منفعت جنبش ناسیونالیستی تلاش میکنید که ماهیت سرکوبگران سران جنبش سبز در 31 سال گذشته را ناشیانه از حافظه مردم حذف نمایید. اما ما کمونیستها و مردم آزادیخواه را دست کم گرفتید و فکر میکنید ما قربانیان جنایتکاران جمهوری اسلامی و سران جنبش سبز و جنایت و فقری را که به ما تحمیل کردند به سادگی فراموش میکنیم. جناب مهتدی کور خواندید. ما تا محاکمه این جانیان در یک دادگاه عادلانه از پای نخواهیم نشست. شما با این آستان بوسیت با قاتلان مردم عملا در جنایت آنها شریک خواهید شد. این منطق عدم پشتیبانی مردم کارگر و زحمتکش و زنان و جوانان آزادیخواه است نه فضای امنیتی، جناب مهتدی. امثال شما بارها در مقام رهبر خودگمارده به مردم فراخوان حمایت از سبز دادید که با تو دهنی از طرف  آنها  روبرو شدید در غیر این صورت اگر مردم آزادیخواه منافع خود را در جنبشی ببینند حتما برای آن مایه خواهند گذاشته همچنانکه در ظرف این سی سال شاهد دهها اعتراض و تظاهرات و اعتصاب توده ایی بوده ایم. اعتصاب روزانه کارگران برای دفاع از خواسته هاشان، تظاهرات علیه قتلهای ناموسی، برگزاری اول ماه مه ها، 8 مارس ها و اعتصابات عمومی ، که آخرین مورد آن اعتصاب عمومی مردم در سال گذشته بمناسبت 28 مرداد حمله جمهوری اسلامی بکردستان و اعتصاب عمومی 23 اردیبهشت 89  تنها گوشه هایی از این مبارزات است. سایت روز بعنوان سایت سیاسی حتما به این امر کاملا آگاه است و طبعا دارد مهتدی را دست میاندازد.

مهتدی میگوید تا  به حال سران جنبش سبز با ایشان تماس نگرفته اند. این را درست میگوید زیرا که مهتدی برای اینکه سران جنبش سبز در رابطه با این جنبش برایش حسابی باز کنند و در معادلات قدرت به حسابش آورند دوست و فامیل و تمام کسانی که با این جنبش هست را واسطه قرار داد. بی بی سی، صدای امریکا و بقیه میدیا و سایتهای حامی جنبش را وسیله کرد و این میدیاها بعنوان بخشی از این جنبش هم الحق تمام تلاش خود را کردند که موسوی و کروبی را متقاعد کنند که مهتدی میتواند شخص صالحی در کردستان برای جنبش سبز بشود، ولی  بدرست سران سبز تشخیص داده اند که عبداله مهتدی بعنوان سیاستباز شکست خورده و بی پرنسیب که نه تنها در کردستان نفوذی ندارد بلکه در تمام این سالها با ظرفیتهای که از خود نشان داده در ردیف بی اعتبارترین افراد در کردستان است حتی در میان گرایش ناسیونالیستی که ایشان نمایندگیش میکند جزو بی پایه ترینشان است و آبی ازش گرم نمیشود.

در آخر لازم است که به عبداله مهتدی و متوهمین به او گوشزد کرد که ایشان حق مسلم خودش است که هر روزی به هر رنگی در بیاید و از جریان سبز و یا هر جریان ارتجاعی دیگر حمایت کند. میتواند نمایندگی آن دسته از پیشمرگانش را که در اردوگاهش هستند بکند. میتواند نمایندگی ایل و عشیره و خانواده خود را بکند ولی ما کمونیستها و کارگران، زنان و جوانان آزادیخواه در کردستان این اجازه را به شما نخواهیم داد که به نمایندگی از جانب مردم که منافعشان کاملا با جنبش ارتجاعی و سرمایه داران سبز در تضاد است این پوز را بخود بگیرد. به نفع تان است که برای اینکه بیشتر از این رسوا نشوید در این پوزها ظاهر نشوید که زیادی به تنتان گشاد است. همانطوریکه همه میدانند و در بالا به آن اشاره شد روند نزدیکی و الحاق خودگماردگان چون شما و بورژواهای کرد با بخشی از حاکمیت و نظام سرمایه و چپاول اسلامی یک روند و پدیده طبیعی است و شما دنبال همین سناریو هستید. اما کمونیستها و جنبش آزادیخواهی در کردستان و ایران این روند ارتجاعی و ضد مردمی شما همراه با دروغ و پروپاگند تاکنونی و فریب دادن مردم مبنی بر دفاع از "حق ملت" و "خلق کرد" و غیره را ناکام خواهند گذاشت. شما نه نماینده مردمید، نه خلق نه حتی آن طبقه مرتجعی که به آن تعلق دارید. یک دلال و ورشکسته سیاسی بیش نیستید! مردم هم با همین دید به شما نگاه میکنند.

رحمت فاتحی
26 مرداد 1389
17 آگوست 2010

 

Share

 

مسئول سایت حزب

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کمیته خارج کشور حزب حکمتیست

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کمیته کردستان حزب حکمتیست
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دفتر مرکزی حزب حکمتیست

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Tel:+46762349683